Druk w skali szarości

Druk w skali szarości


Wybór opcji Druk w skali szarości w sterowniku drukarki umożliwia wydruk kolorowego dokumentu jako czarno-białego. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania dokumentów kolorowych, przeznaczonych do kopiowania lub faksowania.

Po wybraniu opcji Druk w skali szarości drukarka przejdzie do pracy w trybie monochromatycznym, co zmniejszy zużycie kolorowego tuszu.

HP 3000 3600 3800 Druk w skali szarości