Opcje ręcznego ustawiania kolorów

Opcje ręcznego ustawiania kolorów


Ręczne ustawianie kolorów pozwala dopasować opcje Kolory (lub Mapa kolorów) i Półtonowanie oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.

HP 3000 3600 3800 note Opcje ręcznego ustawiania kolorów Uwaga

W programach przekształcających tekst lub grafikę w obrazy rastrowe ustawienia Fotografie mają wpływ także na tekst i grafikę.


Opcje ręcznego ustawiania kolorów
Opis ustawienia
Opcje ustawienia
Półtonowanie
Opcje półtonowania (dostępne tylko dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) mają wpływ na rozdzielczość i przejrzystość kolorowych wydruków.

Opcja Wygładzenie pozwala uzyskać lepsze wyniki na dużych, jednokolorowych powierzchniach i poprawia wygląd fotografii poprzez wygładzanie delikatnych odcieni koloru. Należy wybrać tę opcję, aby uzyskać szczególnie jednolity, gładki kolor powierzchni.

Opcja Szczegół jest użyteczna do tekstu i grafiki, wymagających ostrego odgraniczenia linii lub kolorów, np. w obrazach zawierających wzór lub wysoki poziom szczegółowości. Należy wybrać tę opcję, aby uzyskać ostre krawędzie i szczegóły obrazu.

Neutralne szarości
Ustawienie Neutralne szarości (dostępne tylko dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) określa metodę stosowaną do tworzenia kolorów szarych, używanych w tekście, grafice i w fotografiach.

Tylko czarny – tworzenie neutralnych kolorów (szarości i czerń) przy użyciu tylko czarnego toneru. Ta metoda gwarantuje neutralne kolory bez kolorowego nalotu.

4 kolory – tworzenie neutralnych kolorów (szarości i czerń) poprzez połączenie wszystkich czterech kolorów toneru. Przy zastosowaniu tej metody cieniowanie i przechodzenie kolorów w inne kolory jest bardziej płynne, a czerń jest ciemniejsza.

Kontrola krawędzi
Ustawienie Kontrola krawędzi określa metodę odwzorowywania krawędzi. To ustawienie składa się z dwóch elementów: półtonowanie adaptacyjne i wychwytywanie. Metoda półtonowania adaptacyjnego oznacza zaostrzenie krawędzi. Wychwytywanie to metoda redukująca efekt błędnej rejestracji palety kolorów poprzez lekkie nakładanie krawędzi przyległych obiektów.
Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series:

Maksymalna to najsilniejsze ustawienie wychwytywania. Włączone jest półtonowanie adaptacyjne.

Normalna jest opcją domyślną tego ustawienia. Wychwytywanie znajduje się na poziomie średnim, a półtonowanie adaptacyjne jest włączone.

Nieznaczna to opcja, oznaczająca nastawienie wychwytywania na poziom minimalny, a półtonowanie adaptacyjne jest włączone.

Wył. – opcja, oznaczająca wyłączenie wychwytywania i półtonowania adaptacyjnego.

Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series:

Maksymalna to najsilniejsze ustawienie wychwytywania.

Normalna oznacza nastawienie wychwytywania na poziom średni.

Lekka oznacza nastawienie wychwytywania na poziom minimalny.

Wyłączona jest opcją domyślną tego ustawienia. Wychwytywanie jest wyłączone.

Kolor RGB (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)

Domyślny (sRGB) oznacza, że drukarka odczyta kolor RGB jako sRGB. System sRGB jest standardem przyjętym przez firmę Microsoft i konsorcjum World Wide Web (http://www.w3.org).

Optymalizacja obrazu (sRGB) (tylko drukarka HP Color LaserJet 3800 Series) oznacza, że do odwzorowywania obrazów sRGB drukarka użyje najbardziej odpowiednich kolorów. Tę opcję należy stosować do drukowania obiektów rastrowych, np. plików .BMP, .TIF, lub .GIF.

Adobe RGB (1998) (tylko drukarka HP Color LaserJet 3800 Series) oznacza, że drukarka użyje najbardziej odpowiednich kolorów dla dokumentów lub obrazów zapisanych w przestrzeni kolorów Adobe RGB, stosowanej przez niektóre aparaty cyfrowe i profesjonalne programy graficzne. Podczas drukowania z użyciem przestrzeni koloru Adobe RGB z poziomu profesjonalnego oprogramowania należy wyłączyć obsługę kolorów w programie i umożliwić oprogramowaniu drukarki obsługę przestrzeni kolorów.

Opcja Brak oznacza, że drukarka drukuje dane RGB w trybie pierwotnym urządzenia. Po wybraniu tej opcji do prawidłowego odzwierciedlania kolorów niezbędna jest obsługa kolorów w używanym programie lub w systemie operacyjnym.

Opcja Profil niestandardowy oznacza, że drukarka używa niestandardowego profilu wejściowego w celu dokładniejszego odzwierciedlenia i obsługi kolorów wejściowych. Niestandardowe profile można pobrać z witryny www.hp.com.

HP 3000 3600 3800 Opcje ręcznego ustawiania kolorów