Automatyczne lub ręczne regulowanie kolorów

Automatyczne lub ręczne regulowanie kolorów


Opcja dopasowania koloru Automatycznie optymalizuje neutralny szary kolor, półtony i wzmocnienia krawędzi każdego elementu w dokumencie. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Automatyczne lub ręczne regulowanie kolorów Uwaga

Ustawienie Automatycznie jest standardowym ustawieniem, zalecanym do drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.

Opcja Ręcznie umożliwia dopasowanie neutralnego szarego koloru, półtonów i wzmocnienia krawędzi dla tekstu, grafiki i fotografii. Aby uzyskać dostęp do ręcznych ustawień opcji kolorów, na zakładce Kolory wybierz opcję Ręcznie, a następnie wybierz Ustawienia.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Automatyczne lub ręczne regulowanie kolorów