Obsługa kolorów

Obsługa kolorów


Ustawienie opcji koloru na wartość Automatycznie pozwala zazwyczaj uzyskać najlepszą możliwą jakość druku dokumentów kolorowych. Czasami jednak może zaistnieć potrzeba wydrukowania dokumentu kolorowego w skali szarości (czarnym i białym) lub zmiany jednej z opcji koloru drukarki.

Aby drukować w skali szarości lub zmienić opcje kolorów w systemie Windows, należy użyć ustawień na karcie Kolory w sterowniku drukarki.

Aby drukować w skali szarości lub zmienić opcje kolorów pracując na komputerze Macintosh, należy użyć menu rozwijanego Color Matching (Dopasowywanie kolorów) w oknie dialogowym Print (Drukuj).

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Obsługa kolorów