Papir som kan skade skriveren

Papir som kan skade skriveren


I sjeldne tilfeller kan papir forårsake skader på skriveren. Følgende papirtyper bør ikke brukes for å unngå skade på skriveren:

Ikke bruk papir med stifter.

Ikke bruk transparenter som er beregnet for blekkskrivere eller andre skrivere med lav temperatur eller til svart-hvitt-utskrift. Bruk bare transparenter som er spesifisert for bruk med HP Color LaserJet-skrivere.

Ikke bruk fotopapir som er beregnet for blekkskrivere.

Ikke bruk preget papir, bestrøket papir eller noe annet utskriftsmateriale som genererer farlige utslipp, eller som smelter, forskyver seg eller misfarges når det utsettes for 190 °C i 0,1 sekund. Bruk heller ikke brevhodepapir som er laget med fargemidler eller blekk som ikke tåler den temperaturen.

Du kan bestille utskriftsrekvisita til HP Color LaserJet på

www.hp.com/go/ljsupplies i USA

www.hp.com/ghp/buyonline.html internasjonalt

HP 3000 3600 3800 Papir som kan skade skriveren