Tungt papir

Tungt papir


Du kan skrive ut de fleste typer tungt utskriftsmateriale som ikke er over 105 g/m2, fra alle skuffene.

Bruk kartong (135 g/m2 til 220 g/m2) bare i skuff 1.

Velg Tung (106 g/m2 til 163 g/m2) eller Kartong (135 g/m2 til 220 g/m2) som type utskriftsmateriale i programvaren eller skriverdriveren, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for tungt papir. Fordi denne innstillingen gjelder alle utskriftsjobber, er det viktig å tilbakestille skriveren til de opprinnelige innstillingene så snart jobben er fullført. Se Konfigurere skuffer.

HP 3000 3600 3800 caution Tungt papir FORSIKTIG

Du bør ikke bruke papir som er tyngre enn det som anbefales i spesifikasjonene for utskriftsmateriale for denne skriveren. Dette kan føre til feilmating, fastkjøring, dårligere utskriftskvalitet og større slitasje på mekaniske deler. Det finnes imidlertid noen typer tungt utskriftsmateriale, for eksempel HP Omslagspapir, som det er trygt å bruke.

HP 3000 3600 3800 Tungt papir