Legge i skuff 2

Legge i skuff 2


HP 3000 3600 3800 caution Legge i skuff 2 FORSIKTIG

For å unngå fastkjøring skal du ikke åpne eller fjerne en skuff under utskrift.

1.

Dra skuff 2 ut av skriveren og fjern eventuelt utskriftsmateriale.

HP 3000 3600 3800 as st01 Legge i skuff 2

2.

Trekk utskufforlengeren ut av utskuffen.

HP 3000 3600 3800 as st02 Legge i skuff 2

3.

Juster lengdeskinnene til pilen peker på den størrelsen du legger i.

HP 3000 3600 3800 as st04 Legge i skuff 2

4.

Flytt papirbreddeskinnene til pilen på den høyre breddeskinnen peker på den størrelsen du legger i.

HP 3000 3600 3800 as st03 Legge i skuff 2

5.

Legg utskriftsmaterialet i skuffen. Hvis dette er spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, må du legge det i med utskriftssiden opp og den øvre kanten mot forsiden av skuffen.

HP 3000 3600 3800 note Legge i skuff 2 Merk

Hvis du skriver ut på to sider, kan du se Bruke tosidig utskrift (dupleksutskrift) for å få instruksjoner om hvordan du legger inn utskriftsmateriale.

HP 3000 3600 3800 as st05 Legge i skuff 2

6.

Kontroller at bunken med utskriftsmateriale ligger flatt, og at den ligger under høydetappene.

HP 3000 3600 3800 as st06 Legge i skuff 2

7.

Skyv skuffen tilbake i skriveren.

HP 3000 3600 3800 as st07 Legge i skuff 2

HP 3000 3600 3800 Legge i skuff 2