Konfigurere skuffer

Konfigurere skuffer


Du kan konfigurere skriverskuffene etter type og størrelse. Legg ulike typer utskriftsmateriale i skriverskuffene, og angi deretter utskriftsmaterialet etter type eller størrelse i programvaren.

HP 3000 3600 3800 note Konfigurere skuffer Merk

Hvis du har brukt en tidligere utgave av en HP Color LaserJet-skriver, er du trolig vant med å konfigurere skuff 1 for førstmodus eller kassettmodus. Du kan etterligne innstillingene for førstmodus ved å konfigurere skuff 1 for ALLE STØRRELSER og ALLE TYPER. Skriveren vil hente papir fra skuff 1 først (hvis det er lagt papir i skuffen) når det ikke er angitt en annen skuff for utskriftsjobben. Denne innstillingen anbefales hvis du bruker ulike typer eller størrelser papir i skuff 1. Du kan etterligne innstillingene for kassettmodus ved å angi innstillingene for størrelse eller type for skuff 1 til noe annet enn ALLE STØRRELSER eller ALLE TYPER. Denne innstillingen anbefales hvis du bruker samme papirstørrelse og -type i skuff 1.

HP 3000 3600 3800 note Konfigurere skuffer Merk

Hvis du bruker tosidig utskrift, må du kontrollere at utskriftsmaterialet som brukes, er i samsvar med spesifikasjonene for tosidig utskrift. Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.

Instruksjonene nedenfor gjelder konfigurering av skuffer fra skriverens kontrollpanel. Du kan også konfigurere skuffene fra datamaskinen ved hjelp av den innebygde Web-serveren. Se Bruke den innebygde Web-serveren.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP 3000 3600 3800 Konfigurere skuffer