Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift

Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift


Mange programmer omfatter innstillinger for tosidig utskrift. Hvis programmet eller skriverdriveren ikke omfatter alternativer for tosidig utskrift, kan du justere disse innstillingene via kontrollpanelet. Standardinnstillingen er AV.

HP 3000 3600 3800 caution Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift FORSIKTIG

Ikke bruk tosidig utskrift når du skriver ut på etiketter, transparenter eller glanset papir. Det kan medføre omfattende skader.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP 3000 3600 3800 Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift