Alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber

Alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber


Før du skriver ut tosidige dokumenter, må du angi hvilken kant du vil binde inn det ferdige dokumentet på, i skriverdriveren. Langsideinnbinding er det vanlige oppsettet som brukes til bokinnbinding. Kortside- eller skriveblokkinnbinding er vanlig for kalenderinnbinding.

HP 3000 3600 3800 note Alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber Merk

Langsideinnbinding brukes som standard når du velger stående papirretning. Hvis du vil endre til kortsideinnbinding, kan du merke av for Vend sider opp.

HP 3000 3600 3800 Alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber