Behandle lagrede jobber

Behandle lagrede jobber


HP 3000 3600 3800 note Behandle lagrede jobber Merk

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.

HP 3000 3600 3800 note Behandle lagrede jobber Merk

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for skrivere med installert harddisk.

Hvis du vil lagre utskriftsjobber på skriveren, bruker du kategorien Jobblagring i dialogboksen Egenskaper i skriverdriveren. Når en jobb er lagret, kan den skrives ut eller slettes fra skriverens kontrollpanel.

Slik skriver du ut en lagret jobb:
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke HENT JOBB, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

Det vises en liste over brukere. Hvis ingen jobber er lagret, vises meldingen INGEN LAGREDE JOBBER.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke brukernavnet ditt, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

Hvis mer enn én lagret jobb er beskyttet med PIN (personlig identifikasjonsnummer), vises menyelementet ALLE PRIV. JOBBER. Hvis du vil skrive ut en av de PIN-beskyttede jobbene, merker du ALLE PRIV. JOBBER og trykker på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

4.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke ønsket utskriftsjobb, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

5.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke SKRIV UT, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

Hvis jobben ikke er PIN-beskyttet, går du til trinn 7.

6.

Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-koden, gjør du det ved å trykke på HP 3000 3600 3800 arrow up Behandle lagrede jobber eller HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å endre sifferet. Trykk på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber når du har angitt alle sifrene i den firesifrede PIN-koden.

7.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow up Behandle lagrede jobber og HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å angi antallet eksemplarer, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber for å skrive ut jobben.

Slik sletter du en lagret jobb:
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke HENT JOBB, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

Det vises en liste over brukere. Hvis det ikke er lagret noen jobber, vises meldingen INGEN LAGREDE JOBBER.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke brukernavnet ditt, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

Hvis mer enn én lagret jobb er PIN-beskyttet, vises menyelementet ALLE PRIV. JOBBER. Hvis du vil slette en av de PIN-beskyttede jobbene, merker du ALLE PRIV. JOBBER og trykker på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

4.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke ønsket utskriftsjobb, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

5.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å merke SLETT, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber.

Hvis jobben ikke er PIN-beskyttet, sletter skriveren jobben.

6.

Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-koden, gjør du det ved å trykke på HP 3000 3600 3800 arrow up Behandle lagrede jobber eller HP 3000 3600 3800 arrow down Behandle lagrede jobber for å endre sifferet. Trykk på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber når du har angitt alle sifrene i den firesifrede PIN-koden.

Når du har angitt den firesifrede PIN-koden og trykket på HP 3000 3600 3800 check Behandle lagrede jobber, sletter skriveren jobben.

HP 3000 3600 3800 Behandle lagrede jobber