Slik aktiverer du minner for Windows:

Slik aktiverer du minner for Windows:


1.

Pek på InnstillingerStart-menyen, og klikk på Skrivere eller Skrivere og telefakser.

2.

Merk denne skriveren, og velg Egenskaper.

3.

Klikk på Mer i kategorien Konfigurering.

4.

Skriv inn eller velg størrelsen på minnet som er installert, i feltet Totalt minne.

5.

Klikk på OK.

6.

Gå til Kontrollere DIMM-installering.

HP 3000 3600 3800 Slik aktiverer du minner for Windows: