Lasersikkerhet

Lasersikkerhet


Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske næringsmiddeltilsynet har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1. august 1976. Overholdelse er påbudt for produkter som markedsføres i USA. Skriveren er godkjent som et laserprodukt i klasse 1 etter det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende kabinetter og ytre deksler. Laserstrålen kan ikke unnslippe skriveren ved normalt driftsforløp.

HP 3000 3600 3800 warning Lasersikkerhet ADVARSEL

Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for skadelig stråling.

HP 3000 3600 3800 Lasersikkerhet