Samsvarserklæring (HP Color LaserJet 3600-serien og HP Color LaserJet 3800-serien)

Samsvarserklæring (HP Color LaserJet 3600-serien og HP Color LaserJet 3800-serien)


Samsvarserklæring
i henhold til ISO/IEC-guide 22 og EN 45014
Produsentens navn:
Hewlett-Packard Company
Produsentens adresse:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer at produktet
Produktnavn:4)
HP Color LaserJet 3600-serien / HP Color LaserJet 3800-serien
Forskriftsmessig modellnummer:3)
BOISB-0504-00
inkludert
Q5985A – 500-arks innskuff (ekstrautstyr)
Produktalternativer:
ALLE
Skriverkassetter:
Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A og Q7583A
oppfyller følgende produktspesifikasjoner:
SIKKERHET:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klasse 1 Laser/LED-produkt)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – klasse B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B2) / ICES-003, 4. utgave
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tilleggsinformasjon:
Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, og at det er utstyrt med tilsvarende CE-merking.
1) Dette produktet er blitt testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2) Denne enheten er i samsvar med paragraf 15 i FCC-reglene. Følgende to betingelser gjelder for driften av produktet: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten skal tåle enhver interferens fra annet utstyr, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
3) Av forskriftsmessige hensyn har produktene fått et eget modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.
4) CLJ3600-serien og CLJ3800-serien har lignende utforming, men bruker ulike grensesnittkort.
Boise, Idaho 83713, USA
16. mai 2005
Bare for forskriftsmessige henvendelser:
Kontakt i Australia
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia
Kontakt i Europa
Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Tyskland, (FAKS +49-7031-14-3143)
Kontakt i USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tlf.: +1 208-396-6000)

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP 3000 3600 3800 Samsvarserklæring (HP Color LaserJet 3600-serien og HP Color LaserJet 3800-serien)