Utskriftsrekvisita for HP LaserJet

Utskriftsrekvisita for HP LaserJet


Det er enkelt og gratis å returnere og resirkulere HP LaserJet-skriverkassettene med HP Planet Partners. HP forplikter seg til å levere nyskapende produkter og tjenester av høy kvalitet som er miljøvennlige helt fra produktutvikling og -produksjon til distribusjon, drift og resirkuleringsprosesser. Vi forsikrer at returnerte HP LaserJet-skriverkassetter resirkuleres ordentlig. De går gjennom en prosess hvor nyttige plast- og metalldeler blir tatt vare på til bruk i nye produkter. Dermed reduseres avfallsmengden på deponiene med millioner av tonn. Kassetten resirkuleres og brukes i nye materialer, og derfor får du den ikke tilbake. De tomme HP LaserJet-skriverkassettene blir forsvarlig resirkulert når du bruker HP Planet Partners-ordningen. Takk for at du tar ansvar for miljøet!

I mange land/regioner kan utskriftsrekvisita for dette produktet (for eksempel skriverkassetter) returneres til HP gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita. En enkel og gratis returordning er tilgjengelig i mer enn 35 land/regioner. Informasjon om og instruksjoner for ordningen finnes på flere språk og er vedlagt i alle nye skriverkassett- og rekvisitapakker for HP LaserJet.

HP 3000 3600 3800 Utskriftsrekvisita for HP LaserJet