Strømforbruk

Strømforbruk


Med dvalemodus reduseres strømforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser og reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Dette produktet er godkjent ifølge ENERGY STAR® (versjon 3.0), et frivillig program som ble opprettet for å fremme utvikling av energieffektive kontorprodukter.

ENERGY STAR-logoen

HP 3000 3600 3800 enrgstar r Strømforbruk

ENERGY STAR® og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker i USA. Hewlett-Packard Company har som partner i ENERGY STAR, fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se www.energystar.gov/.

HP 3000 3600 3800 Strømforbruk