Plast

Plast


Plastdeler på over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er enklere å identifisere plast for gjenvinningsformål når produktet skal kasseres.

HP 3000 3600 3800 Plast