Papirforbruk

Papirforbruk


Dette produktets funksjon for automatisk tosidig utskrift (ekstrautstyr) og utskrift av flere sider på én side kan redusere papirforbruket og dermed skåne naturressurser.

HP 3000 3600 3800 Papirforbruk