Papir

Papir


Dette produktet kan bruke resirkulert papir så lenge papiret oppfyller spesifikasjonene i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

HP 3000 3600 3800 Papir