Mer informasjon

Mer informasjon


Slik får du informasjon om disse miljørelaterte emnene:

miljøprofilark for dette produktet og mange beslektede HP-produkter

HPs miljøengasjement

HPs miljøforvaltningssystem

HPs ordning for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet

dataark for materialsikkerhet

Gå til www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP 3000 3600 3800 Mer informasjon