Materialbegrensninger

Materialbegrensninger


Dette HP-produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Dette HP-produktet inneholder et batteri som kanskje krever spesialbehandling ved endt levetid. Batteriene som står i dette produktet, eller som leveres av Hewlett-Packard for dette produktet,


Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800
Skriver i serien HP Color LaserJet 3600
Type: karbonmonofluoridlitium-batteri BR1632
Type: karbonmonofluoridlitium-batteri BR2032
Vekt: 1,5 g
Vekt: 2,0 g
Plassering: på formateringskortet
Plassering: på I-kontrollerkortet
Kan fjernes av brukeren: nei
Kan fjernes av brukeren: nei

Hvis du ønsker informasjon om resirkulering, kan du gå til www.hp.com/recycle eller kontakte de lokale myndighetene eller Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

HP 3000 3600 3800 Materialbegrensninger