Dataark for materialsikkerhet (MSDS – Material Safety Data Sheet)

Dataark for materialsikkerhet (MSDS – Material Safety Data Sheet)


Du finner dataark for materialsikkerhet (MSDS) for rekvisita med kjemiske stoffer (for eksempel toner) ved å gå til HPs Web-område på www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP 3000 3600 3800 Dataark for materialsikkerhet (MSDS – Material Safety Data Sheet)