Avhending av utstyr for privatbrukere i Den europeiske union

Avhending av utstyr for privatbrukere i Den europeiske union


HP 3000 3600 3800 weee mark Avhending av utstyr for privatbrukere i Den europeiske union

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at produktet ikke kan kastes sammen med husholdningsavfall. Det er derimot ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kildesortering og resirkulering av produktet bidrar til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter mennesker og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kontakter du lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
HP 3000 3600 3800 Avhending av utstyr for privatbrukere i Den europeiske union