Fysiske spesifikasjoner

Fysiske spesifikasjonerFysiske mål for skriverne i seiene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800
Produkt
Høyde
Dybde
Bredde
Vekt1
Grunnmodell
400 mm (15,7 tommer)
450 mm (17,7 tommer)
400 mm (15,7 tommer)
20,3 kg (44,8 pund)
Grunnmodell pluss tosidigenhet
423 mm (16,7 tommer)
450 mm (17,7 tommer)
400 mm (15,7 tommer)
21,5 kg (47,4 pund)
Grunnmodell pluss skuff 3 (ekstrautstyr)
540 mm (21,3 tommer)
450 mm (17,7 tommer)
400 mm (15,7 tommer)
25,4 kg (56 pund)
Grunnmodell pluss tosidigenhet og skuff 3 (ekstrautstyr)
563 mm (22,2 tommer)
450 mm (17,7 tommer)
400 mm (15,7 tommer)
26,6 kg (58,6 pund)

1 Skriverens vekt inkluderer ikke skriverkassetter.

HP 3000 3600 3800 Fysiske spesifikasjoner