Elektrisitetsspesifikasjoner

Elektrisitetsspesifikasjoner


HP 3000 3600 3800 warning Elektrisitetsspesifikasjoner ADVARSEL

Strømkravene tar utgangspunkt i landet/regionen hvor skriveren selges. Ikke endre driftsspenningene. Det kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.


Elektrisitetsspesifikasjoner for skrivere i serien HP Color LaserJet 3000
Artikkel
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strømkrav
100 til 127 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 til 240 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Anbefalt minimum kretskapasitet
6,5 A
3,5 A


Elektrisitetsspesifikasjoner for skrivere i serien HP Color LaserJet 3600
Artikkel
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strømkrav
100 til 127 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 til 240 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Anbefalt minimum kretskapasitet
6,5 A
3,5 A


Elektrisitetsspesifikasjoner for skrivere i serien HP Color LaserJet 3800
Artikkel
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strømkrav
100 til 127 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 til 240 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Anbefalt minimum kretskapasitet
6,5 A
3,5 A
HP 3000 3600 3800 Elektrisitetsspesifikasjoner