Erklæring om begrenset garanti for skriverkassett

Erklæring om begrenset garanti for skriverkassett


Dette HP-produktet er garantert fritt for mangler i materialer og arbeidsutførelse.

Denne garantien gjelder ikke produkter (a) som er etterfylt, ombygd, reprodusert eller ulovlig modifisert på noen måte, (b) som det oppstår problemer med på grunn av feil bruk, feil lagring eller bruk som ikke er i samsvar med de angitte miljøspesifikasjonene for skriverproduktet eller (c) som viser tegn på slitasje etter vanlig bruk.

Hvis du vil ha garantiservice, må du ta med produktet til kjøpsstedet (med en skriftlig beskrivelse av problemet og utskriftseksempler) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn erstatte produkter som viser seg å være mangelfulle, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG DET GIS INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, OG HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP OG DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, UANSETT OM KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILRETTSLIG ANSVAR ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALG AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

HP 3000 3600 3800 Erklæring om begrenset garanti for skriverkassett