Tillegg A Rekvisita og ekstrautstyr

Rekvisita og ekstrautstyr


I USA kan du bestille rekvisita ved å gå til www.hp.com/sbso/product/supplies.

Over hele verden kan du bestille rekvisita ved å gå til www.hp.com/ghp/buyonline.html.

I Canada kan du bestille rekvisita ved å gå til www.hp.ca/catalog/supplies.

I Europa kan du bestille rekvisita ved å gå til www.hp.com/go/supplies.

I Stillehavsasia kan du bestille rekvisita ved å gå til www.hp.com/paper/.

Du kan bestille ekstrautstyr ved å gå til www.hp.com/go/accessories.

HP 3000 3600 3800 Tillegg A Rekvisita og ekstrautstyr