Bruke skriverinformasjonssidene

Bruke skriverinformasjonssidene


Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som viser detaljer om skriveren og gjeldende konfigurasjon. Tabellen nedenfor inneholder fremgangsmåten for å skrive ut informasjonssidene.

HP 3000 3600 3800 note Bruke skriverinformasjonssidene Merk

Skriverinformasjonssidene for skriveren i serien HP Color LaserJet 3600 er bare tilgjengelige på engelsk.


Beskrivelse av siden
Slik skriver du ut siden
Menyoversikt
Viser kontrollpanelmenyene og tilgjengelige innstillinger.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Hvis SKR UT MENYOVERS ikke er uthevet, trykker du på HP 3000 3600 3800 arrow up Bruke skriverinformasjonssidene eller HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene til alternativet utheves, og deretter trykker du på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

Innholdet i menyoversikten kan variere, avhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert på skriveren.
Du finner en fullstendig liste over menyene på kontrollpanelet og mulige verdier under Bruke kontrollpanelmenyene.
Konfigurasjonsside
Viser skriverinnstillinger og installert ekstrautstyr.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve SKRIV UT KONFIGURASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

HP 3000 3600 3800 note Bruke skriverinformasjonssidene Merk

Hvis skriveren har en HP Jetdirect-utskriftsserver eller en harddisk (tilleggsutstyr), skrives det ut en ekstra konfigurasjonsside med informasjon om disse enhetene.

Statusside for rekvisita
Viser tonernivået for skriverkassettene.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

HP 3000 3600 3800 note Bruke skriverinformasjonssidene Merk

Hvis du bruker rekvisita som ikke er produsert av HP, kan det hende at statussiden for rekvisita ikke viser gjenværende levetid for disse rekvisitaene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Skriverkassetter som ikke er fra HP.

Forbruksside (bare skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
Viser sideantall for hver papirstørrelse som er skrevet ut, antall sider som er skrevet ut på én side (enkeltidig) og to sider (tosidig), og den gjennomsnittlige prosentdelen av dekning for hver farge.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve SKR UT FORBR.SIDE, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

Demoside
Viser et fargefotografi, slik at du kan kontrollere utskriftskvaliteten.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve SKRIV UT DEMO, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

Logg for fargebruk
Viser statistikk over skriverens fargebruk.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve SKRIV UT JOBBLOGG FOR FARGEBRUK, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

Filkatalog (bare skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
Viser informasjon om alle installerte masselagerenheter.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve SKRIV UT FILKATALOG, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

HP 3000 3600 3800 note Bruke skriverinformasjonssidene Merk

Dette alternativet vises ikke hvis ingen masselagerenheter er installert.

PCL- eller PS-skriftliste (bare skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
Viser hvilke skrifter som er installert på skriveren.
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheve INFORMASJON, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Bruke skriverinformasjonssidene for å utheveSKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE eller SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Bruke skriverinformasjonssidene.

HP 3000 3600 3800 note Bruke skriverinformasjonssidene Merk

Skriftlistene viser også hvilke skrifter som finnes på en harddisk (ekstrautstyr) eller flash-DIMM-modul.

HP 3000 3600 3800 Bruke skriverinformasjonssidene