Vanlige årsaker til fastkjøring

Vanlige årsaker til fastkjøring


Vanlige årsaker til fastkjøring1
Årsak
Løsning
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene.
Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner. Se Støttede størrelser for utskriftsmateriale.
En komponent er installert på feil måte.
Kontroller at alle skriverkassettene, overføringsenheten og varmeelementet er riktig installert.
Du legger i utskriftsmateriale som allerede har vært gjennom en skriver eller kopimaskin.
Bruk ikke utskriftsmateriale som allerede er brukt til utskrift eller kopiering.
Utskriftsmaterialet er lagt inn på feil måte i en innskuff.
Fjern eventuelt overflødig utskriftsmateriale fra innskuffen. Kontroller at papirbunken går under merket for maksimal bunkehøyde i skuffen. Se Konfigurere skuffer.
Utskriftsmaterialet ligger skjevt.
Skinnene i innskuffen er ikke riktig justert. Juster dem slik at de holder bunken ordentlig på plass uten å bøye den.
Utskriftsmaterialet henger sammen eller kleber seg sammen.
Fjern utskriftsmaterialet, bøy det, roter det 180 grader eller snu det rundt. Legg utskriftsmaterialet tilbake i innskuffen.
HP 3000 3600 3800 note Vanlige årsaker til fastkjøring Merk

Ikke luft papiret. Hvis du lufter papiret, oppstår det statisk elektrisitet som kan føre til at det kleber seg sammen.

Utskriftsmaterialet fjernes før det legger seg i utskuffen.
Tilbakestill skriveren. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Under tosidig utskrift fjernet du papiret før den andre siden av dokumentet ble skrevet ut.
Tilbakestill skriveren og skriv ut dokumentet på nytt. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Utskriftsmaterialet er i dårlig forfatning.
Bytt ut utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet blir ikke matet til valsene fra skuff 2 eller skuff 3.
Fjern det øverste utskriftsmaterialet. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 163 g/m2, er det ikke sikkert at det blir matet fra skuffen.
Utskriftsmaterialet har grove eller hakkete kanter.
Bytt ut utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet er perforert eller preget.
Perforert eller preget utskriftsmateriale er ikke lett å skille. Mat inn ett ark om gangen fra skuff 1.
Rekvisitaenheter er har nådd slutten av levetiden.
Se etter om det er meldinger på skriverens kontrollpanel som ber deg skifte ut rekvisita, eller skriv ut en statusside for utskriftsrekvisita som bekrefter gjenværende levetid for rekvisita. Se Skifte ut rekvisita og deler.
Papiret er ikke lagret på riktig måte.
Bytt ut papiret i skuffene. Papiret bør lagres i originalinnpakningen i et kontrollert miljø.

1 Hvis papiret fortsatt kjører seg fast, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte eller nærmeste autoriserte HP-servicested.

HP 3000 3600 3800 Vanlige årsaker til fastkjøring