Problemer med utskrift

Problemer med utskrift


Feil skrifter skrives ut
Årsak
Løsning
Skriften er ikke valgt på riktig måte i programmet.
Velg skriften på nytt i programmet.
Skriften finnes ikke i skriveren. (Bare skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
Last ned skriften til skriveren, eller bruk en annen skrift. (I Windows gjør driveren dette automatisk.)
Det er ikke valgt riktig skriverdriver.
Velg riktig skriverdriver.
Skriften kan være riktig, men tegnene er uklare fordi fargene ikke er justert på riktig måte.
Utfør fullstendig kalibrering av skriveren. Se Kalibrere skriveren.

Kan ikke skrive ut alle tegnene i et symbolsett
Årsak
Løsning
Det er ikke valgt riktig skrift.
Velg riktig skrift.
Det er ikke valgt riktig symbolsett.
Velg riktig symbolsett.
Programmet støtter ikke det valgte tegnet eller symbolsettet.
Bruk en skrift som støtter det valgte tegnet eller symbolet.

Drivende tekst mellom sider
Årsak
Løsning
Programmet tilbakestiller ikke skriveren til toppen av siden.
Se dokumentasjonen for programvaren eller PCL/PJL Technical Reference Package hvis du vil vite mer.

Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn på utskriften
Årsak
Løsning
Grensesnittkabelen er av dårlig kvalitet.
Prøv å bruke en annen IEEE-kompatibel grensesnittkabel av høyere kvalitet.
Grensesnittkabelen er løs.
Koble fra grensesnittkabelen og koble den til på nytt.
Grensesnittkabelen er ødelagt eller dårlig.
Prøv å bruke en annen grensesnittkabel.
Strømledningen er løs.
Trekk ut strømledningen og sett den i på nytt.
Du prøver å skrive ut en PCL-jobb, men skriveren er konfigurert for PS (bare for skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800).
Velg riktig språkvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut på nytt.
Du prøver å skrive ut en PS-jobb, men skriveren er konfigurert for PCL (bare for skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800).
Velg riktig språkvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut på nytt.

Delvis utskrift
Årsak
Løsning
En minnefeilmelding vises på skriverens kontrollpanel.
1.

Frigjør mer skriverminne ved å slette unødvendige nedlastede skrifter, stilark og makroer fra skriverminnet.

eller

2.

Legg til mer minne i skriveren.

Filen du skriver ut, inneholder feil.
Sjekk programmet for å kontrollere at filen ikke inneholder feil.
1.

Skriv ut en annen fil du vet er feilfri, fra samme program.

eller

2.

Skriv ut filen fra et annet program.

Flekker, loddrette linjer, tonersøl eller gjentatte tegn vises på utskriftene
Årsak
Løsning
Skriveren må renses.
Rens skriveren. Se Rense skriveren. Hvis dette ikke løser problemet, kan du se Feilsøking av utskriftskvalitet.
HP 3000 3600 3800 Problemer med utskrift