Problemer med programmet

Problemer med programmet


Kan ikke endre systemvalg
Årsak
Løsning
Skriverens kontrollpanel hindrer endringer i systemprogramvaren.
Kontakt systemansvarlig.
Programmet støtter ikke systemendringer.
Se dokumentasjonen som følger med programmet.
Det er ikke lastet inn riktig skriverdriver.
Last inn riktig skriverdriver.
Det er ikke lastet inn riktig programdriver.
Last inn riktig programdriver.

Kan ikke velge en skrift gjennom programmet
Årsak
Løsning
Skriften finnes ikke i programmet.
Se dokumentasjonen som følger med programmet.

Kan ikke velge farger
Årsak
Løsning
Programmet støtter ikke farger.
Se dokumentasjonen som følger med programmet.
Det er ikke valgt riktig fargemodus i programmet eller skriverdriveren.
Velg modusen for farge i stedet for gråtoner eller monokrom utskrift.
Det er ikke lastet inn riktig skriverdriver.
Last inn riktig skriverdriver.

Skriveren registrerer ikke skuff 3 eller ekstrautstyret for tosidig utskrift
Årsak
Løsning
Skriverdriveren er ikke konfigurert til å registrere skuff 3 eller ekstrautstyret for tosidig utskrift.
Slå opp i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer skriverdriveren til å registrere ekstrautstyr for skriveren.
Ekstrautstyret er kanskje ikke installert.
Kontroller at ekstrautstyret er riktig installert.
HP 3000 3600 3800 Problemer med programmet