Problemer med fargeutskrift

Problemer med fargeutskrift


Svart utskrift i stedet for farge
Årsak
Løsning
Gråtone er valgt i programmet eller skriverdriveren.
Velg modusen for farge i stedet for gråtoner eller monokrom utskrift i programmet eller skriverdriveren.
Det er ikke valgt riktig skriverdriver i programmet.
Velg riktig skriverdriver.
Ingen farger vises på konfigurasjonssiden.
Ta kontakt med HPs kundestøtte.
Innstillingen i kontrollpanelet for TOMT FOR FARGE er satt til AUTOFORTSETT SVART, og én fargeskriverkassett er tom. Skriveren fortsetter å skrive ut bare i svart.
Bytt ut fargeskriverkassetten.
Innstillingen i kontrollpanelet for BEGRENS FARGEBRUK er satt til DEAKTIVER FARGE eller FARGE HVIS TILLATT, og du har ikke tillatelse til å skrive ut i farger.
Endre innstillingen i kontrollpanelet til AKTIVER FARGE.

Nyansene i utskriftene er feil
Årsak
Løsning
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.
Se HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Gå til www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 eller www.hp.com/support/clj3800 for å finne bestillingsinformasjon om HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Velg Manuals når du er koblet til.
Skriveren brukes under ekstremt fuktige eller tørre forhold.
Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet.
Oppbevar utskriftsmaterialet i samme miljø som skriveren.
Kalibrer skriveren. Se Undermenyen Utskriftskvalitet.
HP 3000 3600 3800 note Problemer med fargeutskrift Merk

Se Feilsøking av utskriftskvalitet for å få flere opplysninger hvis du har problemer med fargekvalitet.

En farge mangler
Årsak
Løsning
HP-skriverkassetten er defekt.
Bytt ut kassetten.

Ujevn fargekvalitet etter installering av skriverkassett
Årsak
Løsning
Når en ny skriverkassett settes inn, må det noen ganger skrives ut flere sider før utskriftskvaliteten blir jevn.
Prøv å skrive ut cirka 50 sider med den nye kassetten, og prøv deretter å skrive ut jobben på nytt.
Én av de andre skriverkassettene kan være i ferd med å gå tom.
Kontroller rekvisitamåleren på kontrollpanelet, eller skriv ut en statusside for rekvisita. Se Bruke skriverinformasjonssidene.
Skriveren må kanskje kalibreres.
Kalibrer skriveren. Se Kalibrere skriveren.
Skriverkassetten kan være etterfylt.
Bruk en original HP-skriverkassett. Se Rekvisita og ekstrautstyr.

Fargene på utskriften samsvarer ikke med fargene på skjermen
Årsak
Løsning
Veldig lyse farger på skjermen skrives ikke ut.
Programmet du bruker, kan tolke veldig lyse farger som hvitt. Hvis dette er tilfellet, må du unngå å bruke veldig lyse farger.
Veldig mørke farger på skjermen skrives ut som svart.
Programmet du bruker, kan tolke veldig mørke farger som svart. Hvis dette er tilfellet, må du unngå å bruke veldig mørke farger.
Skriveren må kanskje kalibreres.
Kalibrer skriveren. Se Kalibrere skriveren.
Fargene på datamaskinskjermen er forskjellige fra utskriften.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
1.

Velg Manuell under Fargealternativer i kategorien Farge i skriverdriveren.

2.

Klikk på Innstillinger.

3.

Velg Standard (sRGB) under Manuelle fargealternativer i delen Fargealternativer for hvert objekt du vil bruke.

4.

Klikk på OK for å fullføre.

HP 3000 3600 3800 note Problemer med fargeutskrift Merk

Flere faktorer kan ha innvirkning på samsvar mellom fargene på utskriften og fargene på skjermen: papir, lys på overhead-projektor, programmer, operativsystempaletter, skjermer, skjermkort og drivere. Se Farger.

HP 3000 3600 3800 Problemer med fargeutskrift