Løse problemer med Mac OS X

Løse problemer med Mac OS X


Skriverdriveren er ikke oppført i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
Årsak
Løsning
Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.
Kontroller at skriver-PPD-filen ligger i følgende mappe på harddisken: Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.
PPD-filen er skadet.
Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.

Skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet vises ikke på skriverlisten i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
Årsak
Løsning
Skriveren er kanskje ikke klar.
Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Feil tilkoblingstype kan være valgt.
Sørg for at USB, IP-utskrift eller Rendezvous er valgt, avhengig av tilkoblingstype.
Feil skrivernavn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn brukes.
Skriv ut en konfigurasjonsside. Kontroller at skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.
Erstatt grensesnittkabelen med en kabel av høy kvalitet.

Skriverdriveren installerer ikke den valgte skriveren automatisk i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
Årsak
Løsning
Skriveren er kanskje ikke klar.
Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.
Kontroller at skriver-PPD-filen ligger i følgende mappe på harddisken: Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.
PPD-filen er skadet.
Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.
Erstatt grensesnittkabelen med en kabel av høy kvalitet.

En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver.
Årsak
Løsning
Utskriftskøen kan ha blitt stoppet.
Start utskriftskøen på nytt. Åpne Skriverkontroll og velg Start jobber.
Feil skrivernavn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn brukes.
Skriv ut en konfigurasjonsside. Kontroller at skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

En EPS-fil skrives ut med feil skrifter.
Årsak
Løsning
Dette problemet oppstår i forbindelse med enkelte programmer.

Prøv å laste ned skriftene i EPS-filen til skriveren før utskrift.

Send filen i ASCII-format i stedet for binærkode.

Du kan ikke skrive ut fra et USB-kort fra en tredjepart.
Årsak
Løsning
Denne feilen oppstår når programvaren for USB-skrivere ikke er installert.
Når du legger til et USB-kort fra en tredjepart, kan det hende at du trenger Apples USB Adapter Card Support-programvare. Den nyeste versjonen av denne programvaren kan lastes ned fra Apples Web-område.

Når skriveren er tilkoblet med en USB-kabel, vises den ikke i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy når driveren er valgt.
Årsak
Løsning
Dette skyldes enten en programvare- eller en maskinvarekomponent.
Feilsøke programvare

Kontroller at Macintosh-maskinen støtter USB og har riktig USB-programvare fra Apple.

Kontroller at Macintosh-operativsystemet du har, er Mac OS X versjon 10.1 eller nyere.

Feilsøke maskinvare

Kontroller at skriveren er slått på.

Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet.

Kontroller at du bruker riktig høyhastighets USB-kabel.

Pass på at ikke for mange USB-enheter trekker strøm fra kjeden. Koble alle enheter fra kjeden, og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.

Finn ut om det er mer enn to USB-huber uten strømforsyning som er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.

HP 3000 3600 3800 note Løse problemer med Mac OS X Merk

iMac-tastaturet er en USB-hub uten strømforsyning.

HP 3000 3600 3800 Løse problemer med Mac OS X