Løse problemer med Mac OS versjon 9.x

Løse problemer med Mac OS versjon 9.x


HP 3000 3600 3800 note Løse problemer med Mac OS versjon 9.x Merk

Mac OS V9.x støttes bare for skriverne i serien HP Color LaserJet 3000 og 3800.

HP 3000 3600 3800 note Løse problemer med Mac OS versjon 9.x Merk

Bruk Skriverbordsskriververktøy til å konfigurere for USB- og IP-utskrift. Skriveren vises ikke i Velger.

Skrivernavnet eller IP-adressen vises ikke i Skrivebordsskriververktøy.
Årsak
Løsning
Skriveren er kanskje ikke klar.
Kontroller at ledningene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Feil tilkoblingstype kan være valgt.
Sørg for at Skriver (USB) eller Skriver (LPR) er valgt i Skrivebordsskriververktøy, avhengig av tilkoblingstypen.
Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes.
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere skrivernavnet eller IP-adressen. Kontroller at skrivernavnet eller IP-adressen på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet eller IP-adressen i Skrivebordsskriververktøy.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.
Erstatt grensesnittkabelen med en kabel av høy kvalitet.

PPD-filen (PostScript Printer Description) står ikke oppført i Skrivebordsskriververktøy.
Årsak
Løsning
Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.
Sørg for at PPD-filen for skrivermodellen er i følgende mappe på harddisken: Systemmappe/Extensions/Printer Descriptions. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.
PPD-filen er skadet.
Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Systemmappe/Extensions/Printer Descriptions. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.

En utskriftsjobb ble ikke sendt til skriveren.
Årsak
Løsning
Utskriftskøen kan ha blitt stoppet.
Start utskriftskøen på nytt: Klikk på skriverikonet på skrivebordet, åpne Utskrift-menyen på den øverste menylinjen, og klikk på Start utskriftskø.
Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes.
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere skrivernavnet eller IP-adressen. Kontroller at skrivernavnet eller IP-adressen på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet eller IP-adressen i Skrivebordsskriververktøy.
Skriveren er kanskje ikke klar.
Kontroller at ledningene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.
Erstatt grensesnittkabelen med en kabel av høy kvalitet.

Du kan ikke bruke datamaskinen mens skriveren skriver ut.
Årsak
Løsning
Bakgrunnsutskrift er ikke valgt.
For LaserWriter 8.6 og nyere: Slå på bakgrunnsutskrift ved å velge Skriv ut skrivebordArkiv-menyen og deretter klikke på Bakgrunnsutskrift på lokalmenyen.

En EPS-fil (Encapsulated PostScript) skrives ut med feil skrifter.
Årsak
Løsning
Dette problemet oppstår i forbindelse med enkelte programmer.

Send filen i ASCII-format i stedet for binærkode.

Prøv å laste ned skriftene i EPS-filen til skriveren før utskrift.

Dokumentet skrives ikke ut med skriftene New York, Geneva eller Monaco.
Årsak
Løsning
Skriveren bruker kanskje erstatningsskrifter.
Klikk på Valg i dialogboksen Utskriftsformat for å oppheve avmerkingen for erstatningsskrifter.

Du kan ikke skrive ut fra et USB-kort fra en tredjepart.
Årsak
Løsning
Denne feilen oppstår når programvaren for USB-skrivere ikke er installert.
Når du legger til et USB-kort fra en tredjepart, kan det hende at du trenger Apples USB Adapter Card Support-programvare. Den nyeste versjonen av denne programvaren kan lastes ned fra Apples Web-område.

Når skriveren er tilkoblet med en USB-kabel, vises ikke skriveren i skrivebordsskriververktøyet eller Apple System Profiler etter at driveren er valgt.
Årsak
Løsning
Dette skyldes enten en programvare- eller en maskinvarekomponent.
Feilsøke programvare

Kontroller at Macintosh-maskinen støtter USB og har riktig USB-programvare fra Apple.

Kontroller at Macintosh-operativsystemet du har, er Mac OS versjon 9.1 eller nyere.

HP 3000 3600 3800 note Løse problemer med Mac OS versjon 9.x Merk

Macintosh-systemene iMac og Blue G3 oppfyller alt som kreves for tilkobling til en USB-enhet.

Feilsøke maskinvare

Kontroller at skriveren er slått på.

Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet.

Kontroller at du bruker riktig høyhastighets USB-kabel.

Pass på at ikke for mange USB-enheter trekker strøm fra kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.

Finn ut om det er mer enn to USB-huber uten strømforsyning som er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.

HP 3000 3600 3800 note Løse problemer med Mac OS versjon 9.x Merk

iMac-tastaturet er en USB-hub uten strømforsyning.

HP 3000 3600 3800 Løse problemer med Mac OS versjon 9.x