Kontrollpanelmeldinger

Kontrollpanelmeldinger


Kontrollpanelmeldinger
Beskrivelse
Anbefalt handling
<Dato> <Klokkeslett>
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Du kan hoppe over ved å trykke på STOPP
Skriveren har en intern klokke som sporer datoen og klokkeslettet. Du blir bedt om å angi riktig dato og klokkeslett første gang du slår på skriveren.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å endre datoen og klokkeslettet.
Trykk på Stopp for å hoppe over dette trinnet. Du kan angi dato og klokkeslett senere ved å bruke menyen SYSTEMOPPSETT.
Hvis meldingen vises hver gang du slår på skriveren, fungerer ikke klokken som den skal. Ta kontakt med HPs kundestøtte.
10.32.YY UAUTORISERT REKV.
Ikke godkjent rekvisita i bruk
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Det er satt inn ny rekvisita som ikke er produsert av HP. Denne meldingen vises til du setter inn rekvisita som er produsert av HP, eller til du trykker på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.
Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, går du til www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette utskriften Den første utskriftsjobben som venter, avbrytes.
10.94.YY FJERN FRAKTLÅSER FRA ALLE KASSETTER
En fraktlås er fortsatt festet på minst én av skriverkassettene.
1.

Ta ut alle skriverkassettene, og se etter oransje fraktlåser i enden av hver kassett. Fjern eventuelle fraktlåser.

2.

Sett inn skriverkassettene igjen.

10.XX.YY REKVISITAMINNEFEIL
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Skriveren har problemer med å lese minnetaggen på minst én skriverkassett, eller minst én minnetagg mangler.
1.

Åpne frontdekselet.

2.

Ta ut alle skriverkassettene, og sett dem deretter inn på nytt.

3.

Lukk frontdekselet.

4.

Slå skriveren av og på.

5.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis feilen vedvarer.

11.XX INTERN KLOKKEFEIL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Den interne klokken i skriveren fungerer ikke som den skal. Du kan fortsette å skrive ut, men du blir bedt om å angi dato og klokkeslett hver gang du slår på skriveren.
Ta kontakt med HPs kundestøtte.
13.XX.YY FASTKJ. PAP I TOPPDKSL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
En side har kjørt seg fast under frontdekselet.
Åpne frontdekselet og fjern det fastkjørte papiret.
13.XX.YY FASTKJ. VED V.ELEM BAK TOPPDKSL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Papir har kjørt seg fast i varmeelementet.
Åpne det øvre dekselet og fjern det fastkjørte papiret.
HP 3000 3600 3800 caution Kontrollpanelmeldinger FORSIKTIG

Varmeelementet er varmt. La det avkjøles i minst 10 minutter.

Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
13.XX.YY FASTKJ INNENF FRONTDEKSEL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Papir har kjørt seg fast innenfor frontdekselet.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
13.XX.YY FASTKJ I SKUFF 2
En side har kjørt seg fast i skuff 2.
Ta ut skuff 2, fjern det fastkjørte papiret, og sett deretter skuff 2 på plass igjen.
Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider.
13.XX.YY FASTKJ I TOSDGBANE V/FRNTDKSL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Papir har kjørt seg fast i utskriftsområdet for tosidig utskrift innenfor frontdekselet.
Åpne frontdekselet og fjern det fastkjørte papiret.
Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
13.XX.YY FASTKJ I TOSIDGENH V/FRNTDKSL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Papir har kjørt seg fast innenfor frontdekselet.
Åpne frontdekselet og fjern det fastkjørte papiret.
Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF 1
veksler med
Fjern fastkjørt papir, trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Utskriftsmateriale har kjørt seg fast i flerfunksjonsskuffen.
Fjern det fastkjørte papiret, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.
Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider.
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF X
veksler med
Fjern fastkjørt papir, trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
En side har kjørt seg fast i skuff 1 eller skuff 3.
Fjern det fastkjørte papiret, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.
eller
Se Fjerne fastkjørt papir.
Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
20 IKKE NOK MINNE
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Skriveren mottok mer data fra datamaskinen enn det som får plass i det ledige minnet.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Du kan unngå denne feilen ved å gjøre utskriftsjobben mindre komplisert.

3.

Det blir lettere å skrive ut mer kompliserte sider hvis du installerer mer minne i skriveren.

22 EIO X BUFFEROVERFLYT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800 når en EIO-enhet er satt inn.
Skriverens EIO-kort i spor X har skapt overflyt i sin I/U-buffer i opptatt tilstand.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

22 OVERFLYT I INNEBYGD I/U-BUFFER
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3600 og 3800.
Det er overflyt i den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserverens buffer i opptatt tilstand.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

22 OVERFLYT I PARALLELL I/U-BUFFER
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Det er overflyt i skriverens parallellbuffer i opptatt tilstand.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har gått ut av hjelpen.

22 SERIELL I/U-BUFFEROVERFLYT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800 når en EIO-enhet er satt inn.
Overflyt i skriverens serielle buffer i opptatt tilstand.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

22 USB I/U-BUFFEROVERFLYT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Det er overflyt i skriverens USB-buffer i opptatt tilstand.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

40 DÅRLIG OVERFØRING I INNEBYGD I/U
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Brudd i tilkoblingen til den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.
40 DÅRLIG SERIELLOVERFØRING
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Det oppstod en seriell datafeil (paritet, rammer eller linjeoverflyt) mens skriveren var i ferd med å motta data.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

40 EIO X DÅRLIG OVERFØRING
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800 når en EIO-enhet er satt inn.
Brudd i tilkoblingen til kortet i EIO-sporet.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Data vil gå tapt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

41.3 UVENTET STØRRELSE I SKUFF X
veksler med
LEGG PAPIR I SKUFF X <TYPE> <STØRRELSE>
Skuffen inneholder utskriftsmateriale som er lengre eller kortere i materetningen enn størrelsen skuffen er konfigurert for.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å skrive ut fra en annen skuff.

2.

Du kan skrive ut fra gjeldende skuff ved å legge angitt papirstørrelse og -type i skuffen.

Kontroller at alle skuffene er riktig konfigurert før du skriver ut på nytt. Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
41.5 UVENTET TYPE I SKUFF X
veksler med
LEGG PAPIR I SKUFF X <TYPE> <STØRRELSE>
Skriveren har registrert en annen type utskriftsmateriale enn det skuffen er konfigurert for.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å skrive ut fra en annen skuff.

2.

Du kan skrive ut fra gjeldende skuff ved å legge angitt papirstørrelse og -type i skuffen.

Kontroller at alle skuffene er riktig konfigurert før du skriver ut på nytt. Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
41.X FEIL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Det har oppstått en feil i skriveren.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette eller trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få mer informasjon.

2.

Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har gått ut av hjelpen, kan du prøve å slå skriveren av og på.

3.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

49.XXXXX FEIL
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Det har oppstått en kritisk fastvarefeil.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

50.X VARMEELEMENTFEIL
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
Det har oppstått en feil i varmeelementet.
1.

Slå av skriveren.

2.

Kontroller at varmeelementet er riktig satt inn og at det sitter på plass.

3.

Slå på skriveren.

4.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

51.XY FEIL
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Det har oppstått en feil i skriveren.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

2.

Hvis meldingen fortsatt vises, slår du skriveren av og på igjen.

3.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

52.XY FEIL
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Det har oppstått en feil i skriveren.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

2.

Hvis meldingen fortsatt vises, slår du skriveren av og på igjen.

3.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

53.10.01 FEIL, RAM SOM IKKE STØTTES
Minne-DIMM-modulen støttes ikke.
Sett inn en DIMM-modul som støttes. Se Arbeide med minne.
54.XX FEIL
Det har oppstått en skriverkommandofeil.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

57.XX SKRIVERFEIL
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Det har oppstått en feil med skriverens vifte.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

59.XY FEIL
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Det har oppstått en feil i skrivermotoren.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Denne meldingen kan også vises hvis overføringssettet mangler eller er satt inn feil. Kontroller at overføringssettet sitter på plass.

62 IKKE SYSTEM
Finner ikke system.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

64 FEIL
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldingerfor å få hjelp
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Bare for skriverne i serien HP Color LaserJet 3600.
Det har oppstått en feil i skannerbufferen.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

68.X FEIL I LAGER INNSTILLINGER ENDRET
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Én eller flere skriverinnstillinger som er lagret i den ikke-flyktige lagringsenheten, er ugyldig(e) og tilbakestilt til fabrikkstandarden. Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fjerne meldingen. Du kan fortsette å skrive ut, men det kan oppstå uventede problemer.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

2.

Slå skriveren av og på.

3.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.

68.X PERMANENT LAGER FULLT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
En ikke-flyktig lagringsenhet er full. Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fjerne meldingen. Du kan fortsette å skrive ut, men det kan oppstå uventede problemer.
X Beskrivelse
1 Avtakbar disk (flash- eller harddisk)
0 Innebygd NVRAM
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

2.

Ved 68.0-feil kan du slå av og på skriveren.

3.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis en 68.0-feil vedvarer.

4.

Ved 68.1-feil kan du bruke HP Web Jetadmin-programvaren til å slette filer fra diskstasjonen.

5.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis en 68.1-feil vedvarer.

68.X SKRIVEFEIL I PERMANENT LAGER
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
En ikke-flyktig lagringsenhet er full. Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fjerne meldingen. Du kan fortsette å skrive ut, men det kan oppstå uventede problemer.
X Beskrivelse
0 Innebygd NVRAM
1 Avtakbar disk
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

79.XXXX FEIL
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Det har oppstått en kritisk maskinvarefeil.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

8X.YYYY EIO-FEIL
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Det har oppstått en uopprettelig feil i EIO-kortet (ekstrautstyr).
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

8X.YYYY FEIL MED INNEBYGD JETDIRECT
Det har oppstått en uopprettelig feil i den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren.
1.

Slå skriveren av og på.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

Avbryter… <JOBBNAVN>
Skriveren er i ferd med å avbryte en jobb. Meldingen vises til jobben er stoppet, papirbanen er tømt og alle innkommende data fra den aktive datakanalen er mottatt og forkastet.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler…
Skriveren behandler en utskriftsjobb, men har ennå ikke begynt å trekke inn ark. Når utskriftsmaterialet trekkes inn, erstattes denne meldingen av en melding som viser hvilken skuff jobben skrives ut fra.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler… fra skuff <X>
Skriveren behandler en jobb fra angitt skuff.
Du trenger ikke å gjøre noe.
BEHANDLER TOSIDIGJOBB
veksler med
Ikke ta ut papiret før jobb fullføres
Under tosidig utskrift vises papiret i et øyeblikk før det trekkes tilbake i skriveren.
Ikke ta opp sider før de kommer ned i utskuffen.
BESTILL <FARGE> KASSETT
veksler med
Klar
Den angitte skriverkassetten nærmer seg slutten av sin levetid. Skriveren er klar og kan skrive ut så mange sider som angitt.
Bestill en ny skriverkassett av den angitte typen. Utskriften fortsetter helt til BYTT <FARGE> KASSETT vises.
HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

Beregnet antall gjenværende sider er basert på historiske data for sidedekning for denne rekvisitaenheten.

Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

På menyen SYSTEMOPPSETT setter du BESTILL til 0 % for å hindre at denne meldingen vises.

BESTILL REKVISITA
veksler med
Klar
Mer enn én rekvisitaenhet er nesten tom.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å finne ut hva slags rekvisita som bør bestilles.

2.

Bestill rekvisitaenhetene. Du kan fortsette å skrive ut helt til BYTT REKVISITA vises.

eller
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
BRUK SKUFF X <TYPE> <STØRRELSE>
Skriveren viser et utvalg av annet utskriftsmateriale som kan brukes til utskriftsjobben.
1.

Hvis du vil, kan du bruke HP 3000 3600 3800 arrow up Kontrollpanelmeldinger og HP 3000 3600 3800 arrow down Kontrollpanelmeldinger til å merke en annen størrelse eller type, og deretter trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å velge størrelsen eller typen.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow return Kontrollpanelmeldinger for å gå tilbake til forrige størrelse eller type.

Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
BYTT <FARGE> KASSETT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
Skriverkassetten har nådd slutten av sin levetid. Du kan ikke skrive ut mer før kassetten er byttet ut.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
Du finner mer informasjon under Skifte skriverkassetter eller Skifte ut rekvisita og deler.
Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
BYTT <FARGE> KASSETT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Skriverkassetten nærmer seg slutten av sin levetid, og innstillingen BYTT REKVISITA i SYSTEMOPPSETT er satt til STOPP NÅR NESTEN TOM. Du kan overstyre dette ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.
1.

Bestill skriverkassetten.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

eller
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
BYTT REKVISITA
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Minst to skriverkassetter er tomme og må byttes ut.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å finne ut hva slags rekvisita som må byttes ut.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.

Se Skifte ut rekvisita og deler for å få mer informasjon.
Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
BYTT REKVISITA
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Mer enn én rekvisitaenhet er nesten tom, og innstillingen BYTT REKVISITA i SYSTEMOPPSETT er satt til STOPP NÅR NESTEN TOM.
1.

Trykk på Meny og naviger til menyen REKVISITASTATUS for å finne ut hva slags rekvisita som bør bestilles.

2.

Bestill rekvisitaenhetene.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.

Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
BYTT REKVISITA
Bruker bare svart
veksler med
Klar
Minst én fargeskriverkassett er tom. Du kan fortsette å skrive ut, men bare den svarte skriverkassetten brukes.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å finne ut hva slags rekvisita som bør bestilles.

2.

Bestill angitt(e) rekvisita.

Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
BYTT REKVISITA
Overstyr i bruk
veksler med
Klar
Minst én skriverkassett er tom, men utskriften fortsetter. Det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å finne ut hva slags rekvisita som bør bestilles.

2.

Bestill angitt(e) rekvisita.

Se Rekvisita og ekstrautstyr for å få mer informasjon.
DATA MOTTATT
veksler med
Klar
Skriveren har mottatt data og venter på papirmating. Denne meldingen forsvinner når skriveren mottar en ny fil.
Skriveren stoppes midlertidig.
Hvis skriveren venter på et sideskift, trykker du på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Hvis skriveren stoppes, trykker du på Stopp for å fortsette.
DEN ØVRE UTSKUFFEN ER FULL
veksler med
Fjern alt papir fra skuff
Utskuffen er full. Utskriften kan ikke fortsette.
Tøm utskuffen. Utskriften gjenopptas automatisk.
Dvalemodus på
Skriveren er i dvalemodus. Når du trykker på en knapp, eller når skriveren mottar data, går skriveren ut av dvalemodus.
Du trenger ikke å gjøre noe. Skriveren går automatisk ut av dvalemodus.
DÅRLIG FORB MED TOSIDIGENHET
veksler med
Slå av og på igjen for å fortsette
Tosidigenheten er ikke satt inn på riktig måte.
Slå skriveren av og på for å fortsette.
Ekte HP-rekvisita satt inn
En ny kassett fra HP er satt inn. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand etter cirka ti sekunder.
Du trenger ikke å gjøre noe.
EKTE HP-REKVISITA UTFORMET FOR <PROD>
veksler med
Klar
Denne ekte HP-rekvisitaenheten er ikke beregnet for denne skriveren, og støttes derfor ikke. Skriveren kan skrive ut med denne rekvisitaenheten, men utskriftskvaliteten kan bli påvirket.
Skift ut rekvisitaenheten med original HP-rekvisita som er beregnet for denne skriveren.
FASTKJ PAP I PAPIRBANE V/FRNTDKSL
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger
En side har kjørt seg fast i papirbanen.
Åpne frontdekselet og fjern det fastkjørte papiret.
Feil
PIN-koden er feil.
Kontakt systemansvarlig.
FEIL <FARGE> KASSETT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldingerfor å få hjelp
En fargekassett er satt inn i feil spor.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Skifte skriverkassetter for å få mer informasjon.
FEIL I RAM-DISKENHET
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Det har oppstått en feil med RAM-disken.
1.

Du kan fortsette å skrive ut jobber som ikke krever tilgang til RAM-disken.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

FEIL I USB-LAGRINGSENHET
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Det har oppstått en feil med USB-lagringsenheten.
1.

Du kan fortsette å skrive ut jobber som ikke krever tilgang til lagringsenheten.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

3.

Hvis meldingen fortsatt vises, slår du av skriveren, tar ut og setter inn igjen lagringsenheten, og slår deretter på skriveren.

4.

Hvis meldingen fortsatt vises, bytter du ut lagringsenheten.

FEIL MED FARGE-RFU
Det har oppstått en feil under en fastvareoppgradering.
1.

Installer fastvaren på nytt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

FEIL MED FILOPERASJON I RAM-DISK
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren mottok en PJL-filsystemkommando som forsøkte å utføre en ulogisk operasjon (foreksempel å laste ned en fil til en katalog som ikke finnes).
1.

Du kan fortsette å skrive ut.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

3.

Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være en feil i programmet som brukes.

FEIL MED FILOPERASJON I USB-LAGRINGSENHET
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren mottok en PJL-filsystemkommando som forsøkte å utføre en ulogisk operasjon (for eksempel å laste ned en fil til en katalog som ikke finnes).
1.

Du kan fortsette å skrive ut.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

3.

Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være en feil i programmet som brukes.

FEIL MED KODE-CRC
Det har oppstått en feil under en fastvareoppgradering.
1.

Installer fastvaren på nytt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

FEIL MED MINNETEST, BYTT DIMM 1
Det har oppstått en feil med minne-DIMM-modulen.
Sett inn en minne-DIMM-modul som støttes. Se Arbeide med minne.
FEIL MED RFU-INNLEGGING
Det har oppstått en feil under en fastvareoppgradering.
1.

Installer fastvaren på nytt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

FEIL MED USB-EKSTRAUTSTYR
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren har registrert for mye strøm på ekstrautstyret for USB-lagringsenhet.
1.

Slå av skriveren.

2.

Fjern ekstrautstyret for USB-lagringsenhet.

3.

Bytt ut ekstrautstyret for USB-lagringsenhet.

4.

Slå på skriveren.

FEIL REKVISITA
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
To eller flere skriverkassetter er satt inn i feil spor.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger og deretter på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Skifte ut rekvisita og deler for å få mer informasjon.
FEIL VED HEVING
Det har oppstått en feil under en fastvareoppgradering.
1.

Installer fastvaren på nytt.

2.

Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.

FILSYSTEMET I RAM-DISKEN ER FULLT
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren mottok en PJL-filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men filsystemet er fullt.
1.

Bruk HP Web Jetadmin-programvaren til å slette filer fra RAM-diskminnet, og prøv på nytt.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

Se HP Web Jetadmin for å få mer informasjon.
FILSYSTEMET I USB-LAGRINGSENHETEN ER FULLT
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren mottok en PJL-filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men mislyktes fordi filsystemet er fullt.
1.

Bruk HP Web Jetadmin-programvaren til å slette filer fra lagringsenheten, og prøv på nytt.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

Se HP Web Jetadmin for å få mer informasjon.
FJERN ALLE SKRIVERKASSETTER
veksler med
Trykk på STOPP for å avslutte
Skriveren er i ferd med å teste komponenter.
Ta ut alle skriverkassetter.
Når diagnostikken er fullført, setter du inn alle skriverkassettene.
FJERN MINST ÉN SKRIVERKASSETT
veksler med
Trykk på STOPP for å avslutte
Skriveren er i ferd med å teste komponenter eller utføre en kontroll av deaktivert kassett.
Ta ut én skriverkassett.
Når testen er fullført, setter du inn skriverkassetten.
Flytter solenoid
veksler med
Trykk på STOPP for å avslutte
Skriveren tester en solenoid.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Foresp akseptert Vent litt
Skriveren har godtatt en forespørsel om å skrive ut en intern side, men gjeldende utskriftsjobb må fullføres før den interne siden kan skrives ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Gjenoppretter…
Skriveren tilbakestiller innstillingene.
Du trenger ikke å gjøre noe.
HANDLINGEN ER IKKE TILGJ. FOR SKUFF X
veksler med
Skuffstr. ikke være ALLE STR/ALLE EGNDF
Du prøver å angi tosidig registrering for en skuff som er konfigurert for ALLE STØRRELSER eller ALLE EGENDEFINERTE. Tosidig registrering er ikke tilgjengelig når skuffstørrelsen er satt til én av disse innstillingene.
Endre størrelsesinnstillingen for skuffen.
Hendelseslogg er tom
VIS HENDELSESLOGG ble valgt fra kontrollpanelet, men hendelsesloggen er tom.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Ikke godkjent rekvisita i bruk
veksler med
Klar
Skriveren har registrert at rekvisita som ikke er produsert av HP, er satt inn, og at du har trykt på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger (overstyring).
Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, går du til www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.
IKKE-HP-REKVISITA ER INSTALLERT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
Det er satt inn ny rekvisita som ikke er produsert av HP. Denne meldingen vises til du setter inn rekvisita som er produsert av HP, eller til du trykker på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.
Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, går du til www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette utskriften
IKKE-HP-REKVISITA I BRUK
veksler med
Klar
Skriveren har registrert at rekvisita som ikke er produsert av HP, er satt inn og at du har trykt på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger (overstyring).
Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, går du til www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.
IKKE NOK MINNE FOR Å LASTE SKRIFT/DATA
Denne meldingen veksler med navnet på lagringsenheten. Lagringsenheten har ikke nok minne til å laste skriftene eller andre data.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut uten å bruke dataene.
Du kan løse problemet ved å øke minnemengden for enheten. Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få mer informasjon.
Ingen tilgang MENYENE ER LÅST
Systemansvarlig har aktivert kontrollpanelets sikkerhetsmekanisme. Du kan ikke endre kontrollpanelinnstillinger i slike tilfeller. Meldingen forsvinner etter noen sekunder, og skriveren går tilbake til Klar– eller OPPTATT-tilstand.
Kontakt systemansvarlig for å få tilgang til å endre innstillinger.
Initialiserer
Denne meldingen vises når skriveren slås på og initialiseres.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Initialiserer permanent lager
Denne meldingen vises når skriveren slås på for å vise at permanent lager initialiseres.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Innstilling lagret
Et menyvalg er lagret.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Kalibrerer…
Skriveren kalibreres.
Du trenger ikke å gjøre noe.
KAN IKKE SKRIVE UT I FARGER
veksler med
Klar
Denne meldingen vises bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
HP Color LaserJet 3000: Skriveren er satt til å bare skrive ut i svart, men utskriftsjobben er i farger.
HP Color LaserJet 3800: Denne meldingen vises når skriveren er satt til FARGE HVIS TILLATT og du eller programmet ikke er autorisert til å skrive ut i farger.
HP Color LaserJet 3000: Aktiver fargeutskrift på menyen SYSTEMOPPSETT. Sett BEGRENS FARGEBRUK til AKTIVER FARGE.
HP Color LaserJet 3800: Få systemansvarlig til å angi bruker- eller programtillatelsene som gir deg mulighet til å skrive ut i farger.
Klargjør papirbane
Papir har kjørt seg fast i skriveren eller feilplassert utskriftsmateriale er registrert. Skriveren prøver automatisk å løse ut det fastkjørte papiret.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Kontrollerer papirbane
Maskinen roterer valsene for å se etter mulig fastkjørt papir.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Kontrollerer skriver
Maskinen utfører en intern test.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Laster program X
veksler med
IKKE SLÅ AV
Programmer og skrifter kan lagres i skriverens filsystem og lastes inn i RAM når skriveren slås på. Nummeret X angir et sekvensnummer, som indikerer hvilket program som lastes inn.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Du trenger ikke å gjøre noe.
LEGG PAPIR I SKUFF X <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
For å bruke en annen skuff trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Skuff X er enten tom eller konfigurert for en annen type eller størrelse enn den som er angitt for jobben.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å skrive ut fra en annen skuff. Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
LEGG PAPIR I SKUFF X <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
Skuff X er enten tom eller konfigurert for en annen type eller størrelse enn den som er angitt for jobben. Ingen annen skuff er tilgjengelig.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
LUKK TOPPDEKSEL OG FRONTDEKSEL
Det øvre dekselet og frontdekselet må lukkes.
Lukk det øvre dekselet og frontdekselet
MAT MANUELT <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
For å bruke en annen skuff trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Det er ikke utskriftsmateriale i skuff 1, og en utskriftsjobb krever en spesiell papirtype og -størrelse som ligger i en annen skuff.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å skrive ut fra en annen skuff. Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
eller
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
MAT MANUELT <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Det er utskriftsmateriale i skuff 1, men utskriftsjobben krever en spesiell papirtype og -størrelse som ikke er tilgjengelig.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å skrive ut fra skuffen.
eller
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
MAT MANUELT <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
Skuff 1 er tom og ingen andre skuffer er tilgjengelige.
Legg utskriftsmateriale i skuff 1, og trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
Mottar oppgradering
Fastvaren oppgraderes.
Ikke slå av skriveren før den er tilbake i Klar-tilstand.
Oppretter… RENSEARK
Skriveren genererer et renseark. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når rensearket er skrevet ut.
1.

Legg rensearket i skuff 1.

2.

Trykk på Meny.

3.

Velg UTSKRIFTSKVALITET, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

4.

Velg BEHANDLE RENSEARK, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

RAM-DISKEN ER SKRIVEBESKYTTET
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Filsystemet er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til det.
1.

Bruk HP Web Jetadmin til å slå av skrivebeskyttelsen for å tillate skriving til RAM-diskminnet.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å trykke på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger.

Se HP Web Jetadmin for å få mer informasjon.
RAM DISK X initialiseres
veksler med
IKKE SLÅ AV
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Den nye RAM-disken som er satt inn i spor X, initialiseres.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Renser…
Skriveren behandler rensearket.
Du trenger ikke å gjøre noe.
RENSING AV DISK X % FULLFØRT
veksler med
IKKE SLÅ AV
Minnedisken renses. Dette kan ta opptil en time. I denne perioden kan du ikke skrive ut.
Ikke slå av skriveren. Vent til prosessen er fullført.
Skriveren startes på nytt automatisk når rensingen er fullført.
Roterende motor
veksler med
Trykk på STOPP for å avslutte
Skriveren tester en motor.
Trykk på Stopp for å stoppe denne testen.
Roterer <FARGE> motor
veksler med
Trykk på STOPP for å avslutte
Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er <farge> kassettmotor.
Trykk på Stopp for å stoppe denne testen.
RYDDING PÅ DISK X % FULLFØRT
veksler med
IKKE SLÅ AV
Minnedisken ryddes. Dette kan ta opptil en time. I denne perioden kan du ikke skrive ut.
Ikke slå av skriveren. Vent til prosessen er fullført.
Skriveren startes på nytt automatisk når ryddingen er fullført.
Send oppgradering på nytt
Fastvareoppgraderingen mislyktes.
Prøv å oppgradere på nytt.
SETT INN <FARGE> KASSETT
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
Kassetten er satt inn feil eller er ikke satt inn i skriveren.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Skifte skriverkassetter for å få mer informasjon.
SETT INN ELLER LUKK SKUFF XX
En skuff er åpen, og skriveren prøver å skrive ut fra en annen skuff.
Lukk den angitte skuffen, slik at du kan fortsette å skrive ut.
SETT INN REKVISITA
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
To eller flere kassetter mangler.
Sett inn kassettene som mangler.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger og deretter på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Se Retningslinjer for utskifting av rekvisita for å få mer informasjon.
SETT INN VARMEELEM.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
Varmeelementet er satt inn feil eller ikke satt inn i skriveren.
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp.
eller
Ta kontakt med HPs kundestøtte eller nærmeste autoriserte HP-servicested.
Skriver ut…DEMOSIDE
Skriveren genererer en demoside. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…DIAGNOSTIKKSIDE
Skriveren genererer en diagnostikkside. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…FILKATALOG
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren genererer en katalogside for masselager. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…FORBRUKSSIDE
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Skriveren genererer en forbruksside. Skriveren går tilbake til aktiv Klar-tilstand når siden er ferdig.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…HENDELSESLOGG
Skriveren genererer en hendelsesloggside. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…JUSTERINGSSIDE
Skriveren genererer en justeringsside. Skriveren går tilbake til menyen ANGI JUSTERING når siden er skrevet ut.
Følg instruksjonene på sidene som skrives ut.
Skriver ut…KONFIGURASJON
Skriveren genererer en konfigurasjonsside. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…MENYOVERSIKT
Skriveren genererer en menyoversikt for skriveren. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…REKVISITASTATUS
Skriveren genererer en statusside for rekvisita. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…RGB-EKSEMPLER
Skriveren genererer siden for RGB-eksempler. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…SKRIFTLISTE
Skriveren genererer en skrifttypeliste for PCL- eller PS-skriverspråket. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når siden er skrevet ut.
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut…UK-feilsøking
Skriveren genererer feilsøkingssider for utskriftskvalitet. Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når sidene er skrevet ut.
Følg instruksjonene på sidene som skrives ut.
Skuff X <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Skriveren viser den gjeldende konfigurasjonen for skuff X.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow return Kontrollpanelmeldinger for å fjerne meldingen.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å endre type eller størrelse.
Se Konfigurere skuffer for å få mer informasjon.
SKUFF XX ER TOM <TYPE> <STØRRELSE>
veksler med
Klar
Skuffen er tom, men gjeldende utskriftsjobb trenger ikke å bruke papir fra denne skuffen.
Legg papir i skuffen. Meldingen viser hvilken type og størrelse utskriftsmateriale skuffen er konfigurert for.
SKUFF XX ER ÅPEN
Trykk på HP 3000 3600 3800 question Kontrollpanelmeldinger for å få hjelp
veksler med
Klar
Skuffen er åpen, men det er mulig å fortsette å skrive ut.
Lukk skuffen.
SKUFF XX ER ÅPEN ELLER TOM
veksler med
Klar
Skuffen er åpen eller tom, men gjeldende utskriftsjobb trenger ikke å bruke papir fra denne skuffen.
Lukk eller legg papir i skuffen.
Stanset
veksler med
Trykk på STOPP for å gå tilbake til Klar
Skriveren har stanset.
Trykk på Stopp for å fortsette å skrive ut.
STR. STEMMER IKKE I SKUFF XX
veksler med
Klar
Skuffen er fylt med utskriftsmateriale i en annen størrelse enn den skuffen er konfigurert for. Du kan fortsette å skrive ut fra andre skuffer, men ikke fra denne.
1.

Kontroller at skinnene for utskriftsmaterialet er riktig justert.

2.

Konfigurer skuffen for riktig størrelse på menyen PAPIRHÅNDTERING.

Tilbakestiller fabrikkinnstillinger
Skriveren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
Du trenger ikke å gjøre noe.
TYPE STEMMER IKKE I SKUFF XX
veksler med
Klar
Skuffen inneholder en annen type utskriftsmateriale enn den skuffen er konfigurert for. Du kan fortsette å skrive ut fra andre skuffer, men ikke fra denne.
Konfigurer skuffen for riktig type utskriftsmateriale på menyen PAPIRHÅNDTERING.
Tømmer hendelseslogg
Denne meldingen vises mens hendelsesloggen tømmes. Skriveren går deretter tilbake til SERVICE-menyen.
Du trenger ikke å gjøre noe.
USB-lagringseneht <X> fungerer ikke
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
USB-lagringsenheten fungerer ikke som den skal.
Bytt ut USB-lagringsenheten.
USB-lagringsenhet <X> initialiserer
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
USB-lagringsenheten initialiseres.
Du trenger ikke å gjøre noe.
USB-LAGRINGSENHETEN ER SKRIVEBESKYTTET
veksler med
Klar
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Filsystemet er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til det.
1.

Bruk HP Web Jetadmin til å slå av skrivebeskyttelsen for å tillate skriving til lagringsenheten.

2.

Du kan fjerne denne meldingen ved å slå skriveren av og deretter på igjen.

Se HP Web Jetadmin for å få mer informasjon.
USB-LAGRINGSENHET X ER FJERNET
Bare for skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800.
Ekstrautstyret for USB-lagringsenhet ble fjernet mens skriveren var slått på.
1.

Slå av skriveren.

2.

Du kan fortsette å bruke ekstrautstyret for USB-lagringsenhet ved å installere det på nytt.

3.

Slå på skriveren.

Utfører…PAPIRBANETEST
Skriveren utfører en papirbanetest.
Du trenger ikke å gjøre noe.
Utfører oppgradering
Fastvaren oppgraderes.
Du trenger ikke å gjøre noe. Ikke slå av skriveren.
UTSKRIFTSSTABEL VED MANUELL MATING
veksler med
Trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å skrive ut baksidene.
Den første siden av en manuell tosidig utskriftsjobb er skrevet ut, og skriveren venter på at utskriftsbunken blir lagt inn på nytt.
Ta utskriftsbunken ut av utskuffen, og legg den inn i skuff 1 for å skrive ut på den andre siden av den tosidige utskriftsjobben. Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette. Se Manuell tosidig utskrift for å få mer informasjon.
UTSKRIFT STOPPET
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Denne meldingen vises når en utskrift/stopp-test kjøres og tiden løper ut.
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette å skrive ut.
VALGT SKRIVERSPRÅK IKKE TILGJENGELIG
veksler med
Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.
Skriveren mottok en forespørsel om et skriverspråk som ikke finnes i skriveren. Jobben avbrytes, og ingen sider skrives ut.
1.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Kontrollpanelmeldinger for å fortsette.

2.

Prøv en annen driver.

HP 3000 3600 3800 note Kontrollpanelmeldinger Merk

For skriverne i serien HP Color LaserJet 3600 må du bruke driveren som er spesielt utviklet for disse skriverne.

HP 3000 3600 3800 Kontrollpanelmeldinger