Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir


Fremgangsmåtene nedenfor tilsvarer en melding om fastkjørt papir som kan vises på kontrollpanelet.

Fastkjørt papir i skuff 1
1.

Fjern utskriftsmaterialet i skuffen.

HP 3000 3600 3800 as jm02 Fjerne fastkjørt papir

2.

Ta tak i begge hjørnene på det fastkjørte papiret og dra.

HP 3000 3600 3800 as jm03 Fjerne fastkjørt papir

3.

Legg bunken med utskriftsmateriale i skuff 1.

HP 3000 3600 3800 as jm04 Fjerne fastkjørt papir

4.

Kontroller at papirskinnene er skjøvet inntil bunken med utskriftsmateriale uten at den bøyes, og at bunken ikke går over påfyllingstappene.

HP 3000 3600 3800 as jm05 Fjerne fastkjørt papir

5.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Fjerne fastkjørt papir for å fortsette utskriften.

Fastkjørt papir i skuff 2 eller skuff 3
1.

Hvis skuff 3 (ekstrautstyr) er satt inn, trekker du den ut og setter den på et flatt underlag. Hvis du ser det fastkjørte papiret, fjerner du det.

HP 3000 3600 3800 as jm17 Fjerne fastkjørt papir

2.

Hvis du ikke ser det fastkjørte papiret, kan du se på innsiden av skriveren øverst i skuffåpningen. Fjern eventuelt fastkjørt utskriftsmateriale.

3.

Trekk ut skuff 2 og legg den på et flatt underlag.

HP 3000 3600 3800 as jm10 Fjerne fastkjørt papir

4.

Hvis du ser det fastkjørte papiret, fjerner du det.

HP 3000 3600 3800 as jm09 Fjerne fastkjørt papir

5.

Hvis du ikke ser det fastkjørte papiret, kan du se på innsiden av skriveren øverst i skuffåpningen. Fjern eventuelt fastkjørt utskriftsmateriale.

HP 3000 3600 3800 as jm11 Fjerne fastkjørt papir

6.

Sett inn igjen skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr).

HP 3000 3600 3800 as jm12 Fjerne fastkjørt papir

HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Bruk skuff 1 når du skriver ut på tyngre papirtyper. Se Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale for å få mer informasjon.

7.

Trykk på HP 3000 3600 3800 check Fjerne fastkjørt papir for å fortsette utskriften.

HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Når du skriver ut fra skuff 2, gjenopptas utskriften automatisk.

Fastkjørt papir i området ved varmeelementet (det øvre dekselet)
1.

Åpne det øvre dekselet.

HP 3000 3600 3800 as fs01 Fjerne fastkjørt papir

2.

Hvis du ser det fastkjørte papiret, fjerner du det og lukker det øvre dekselet.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Fjerne fastkjørt papir

3.

Hvis du ikke ser papiret, må du slå av skriveren.

HP 3000 3600 3800 as pp02 Fjerne fastkjørt papir

HP 3000 3600 3800 warning Fjerne fastkjørt papir ADVARSEL

Varmeelementet er varmt. Vent i 10 minutter før du fortsetter.

4.

Plasser tomlene på varmeelementlåsene, klem sammen låsene, og dra opp varmeelementet for å fjerne det.

HP 3000 3600 3800 as fs04 Fjerne fastkjørt papir

5.

Åpne lukkemekanismen på varmeelementet.

HP 3000 3600 3800 caution Fjerne fastkjørt papir FORSIKTIG

Ikke åpne lukkemekanismen når varmeelementet står i skriveren.

HP 3000 3600 3800 as jm21 Fjerne fastkjørt papir

6.

Fjern eventuelt fastkjørt papir.

HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften.

HP 3000 3600 3800 as jm22 Fjerne fastkjørt papir

7.

Hold varmeelementet med tomlene på låsene, og skyv begge sidene av varmeelementet inn i skriveren. Trykk varmeelementet ned til det klikker på plass.

HP 3000 3600 3800 as fs03 Fjerne fastkjørt papir

8.

Lukk det øvre dekselet, og slå deretter på skriveren.

HP 3000 3600 3800 as fs08 Fjerne fastkjørt papir

Fastkjørt papir innenfor frontdekselet
1.

Åpne frontdekselet.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Fjerne fastkjørt papir

HP 3000 3600 3800 caution Fjerne fastkjørt papir FORSIKTIG

Ikke plasser noe på overføringsenheten. Ikke berør toppen av overføringsenheten eller kontaktene på venstre side av overføringsenheten.

HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften.

2.

Fjern eventuelt synlig utskriftsmateriale.

HP 3000 3600 3800 as jm26 Fjerne fastkjørt papir

3.

Finn de grønne tappene på registreringsplaten under den nederste skriverkassetten.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Fjerne fastkjørt papir

4.

Klem sammen tappene, og løft deretter registreringsplaten. Fjern eventuelt fastkjørt utskriftsmateriale, og sett deretter registreringsplaten tilbake i lukket posisjon.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Fjerne fastkjørt papir

HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften.

5.

Lukk frontdekselet.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Fjerne fastkjørt papir

Papir har kjørt seg fast i banen for tosidig utskrift
HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Dette problemet oppstår bare i modeller som kan brukes til automatisk tosidig utskrift.

1.

Slå av skriveren, og åpne det øvre dekselet.

Hvis du ser utskriftsmaterialet, fjerner du det.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Fjerne fastkjørt papir

2.

Åpne frontdekselet.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Fjerne fastkjørt papir

3.

Vri overføringsenheten opp og vekk fra frontdekselet.

HP 3000 3600 3800 as jm23 Fjerne fastkjørt papir

4.

Fjern eventuelt papir som har kjørt seg fast under overføringsenheten.

HP 3000 3600 3800 as jm24 Fjerne fastkjørt papir

5.

Finn de grønne tappene på registreringsplaten under den nederste skriverkassetten.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Fjerne fastkjørt papir

6.

Klem sammen tappene, og løft deretter registreringsplaten. Fjern eventuelt fastkjørt utskriftsmateriale, og sett deretter registreringsplaten tilbake i lukket posisjon.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Fjerne fastkjørt papir

HP 3000 3600 3800 note Fjerne fastkjørt papir Merk

Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften.

7.

Lukk frontdekselet, og slå deretter på skriveren.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Fjerne fastkjørt papir

HP 3000 3600 3800 Fjerne fastkjørt papir