Sider for feilsøking av utskriftskvalitet

Sider for feilsøking av utskriftskvalitet


Bruk de innebygde sidene for feilsøking av utskriftskvalitet til å løse problemer med utskriftskvalitet.

1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Sider for feilsøking av utskriftskvalitet for å utheve DIAGNOSTIKK, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Sider for feilsøking av utskriftskvalitet.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Sider for feilsøking av utskriftskvalitet for å utheve FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Sider for feilsøking av utskriftskvalitet for å skrive ut sidene.

Skriveren går tilbake til Klar-tilstand når sidene for feilsøking av utskriftskvalitet er ferdig skrevet ut. Hvis du får problemer med utskriftskvaliteten påsidene for feilsøking av utskriftskvalitet, bør du kalibrere skriveren. Se Kalibrere skriveren. Gå til det relevante Web-området hvis du fortsatt får problemer:

www.hp.com/go/printquality/clj3000

www.hp.com/go/printquality/clj3800

HP 3000 3600 3800 Sider for feilsøking av utskriftskvalitet