Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet


Hvis skriveren brukes under ekstremt fuktige eller tørre forhold, må du kontrollere at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene. Du finner informasjon om spesifikasjoner for driftsmiljø i hurtigstartveiledningen for denne skriveren.

HP 3000 3600 3800 Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet