Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir


Kontroller at alt papiret er fjernet fra papirbanen. Se Ny utskrift.

Hvis det nettopp har vært fastkjøring i skriveren, må du skrive ut to eller tre sider for å rense den.

Hvis papiret ikke går gjennom varmeelementet, noe som fører til dårlig utskriftskvalitet på senere dokumenter, må du skrive ut to eller tre sider for å rense skriveren. Hvis dette ikke løser problemet, kan du se Sider for feilsøking av utskriftskvalitet.

HP 3000 3600 3800 Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir