Ny utskrift

Ny utskrift


Denne skriveren skriver automatisk ut på nytt etter fastkjøring. Med denne funksjonen kan du angi om skriveren automatisk skal prøve å skrive ut fastkjørte sider på nytt.

AUTO angir at fastkjørte sider skal skrives ut på nytt på skriveren.

AV angir at fastkjørte sider ikke skal skrives ut på nytt på skriveren.

HP 3000 3600 3800 note Ny utskrift Merk

Under prosessen med å skrive ut på nytt er det mulig at skriveren skriver ut flere sider som var skrevet ut før fastkjøringen oppsto. Husk å fjerne eventuelle sider som er skrevet ut to ganger.

Hvis du vil øke utskriftshastigheten og minneressursene, kan du deaktivere funksjonen for ny utskrift etter fastkjøring.

Slik slår du av funksjonen for ny utskrift etter fastkjøring:
1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Ny utskrift for å utheve KONFIGURER ENHET, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Ny utskrift.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Ny utskrift for å utheve SYSTEMOPPSETT, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Ny utskrift.

4.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Ny utskrift for å utheve NY UTSKRIFT, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Ny utskrift.

5.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Ny utskrift for å utheve AV, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Ny utskrift.

6.

Trykk på Meny for å gå tilbake til Klar-tilstand.

HP 3000 3600 3800 Ny utskrift