Undermenyen Utskrift

Undermenyen Utskrift


Disse innstillingene virker bare inn på jobber som ikke har identifiserte egenskaper. De fleste jobbene identifiserer alle egenskapene og overstyrer verdiene som angis på denne menyen. På denne menyen kan du også angi standard papirtype og -størrelse.


Menyelement
Verdier
Beskrivelse
ANTALL EKSEMPL
1–32 000
Angir standard antall eksemplarer. Standard antall eksemplarer er 1.
STANDARD PAPIRSTØRRELSE
Viser en liste over tilgjengelige størrelser.
Angir standard papirstørrelse.
STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE
MÅLENHET
X-MÅL
Y-MÅL
Angir standardstørrelsen for alle egendefinerte jobber uten dimensjoner. Tilgjengelig for skuff 1.
TOSIDIG
(bare HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn og 3800dtn-skrivere)
AV
Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for automatisk tosidig utskrift. Standardinnstillingen er AV. Du kan overstyre denne innstillingen i skriverdriveren.
TOSIDIG INNBINDING
(bare HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn og 3800dtn-skrivere)
LANGSIDE
KORTSIDE
Angir om en tosidig utskriftsjobb skal vendes langs langsiden eller kortsiden. Du kan overstyre denne innstillingen i skriverdriveren.
OVERSTYR A4/LETTER
NEI
JA
Angir om skriveren skal skrive ut et dokument i A4-format på Letter-papir når det ikke er lagt i A4-papir, eller om den skal skrive ut et dokument i Letter-format på A4-papir når det ikke er lagt i Letter-papir. Standardinnstillingen er NEI.
MANUELL MATING
AV
Standardinnstillingen er AV. Hvis du angir den til , blir MANUELL MATING standarden for jobber der en skuff ikke blir valgt. Du kan overstyre denne innstillingen i skriverdriveren.
COURIER-SKRIFT
(bare skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
VANLIG
MØRK
Velger en versjon for Courier-skrift. Standardinnstillingen er VANLIG.
BRED A4
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
NEI
JA
Angir utskriftsområdet for A4-papir slik at åtti 10-pitch tegn får plass på én linje. Standardinnstillingen er NEI.
SKRIV UT PS-FEIL
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
AV
Velg for å skrive ut feilsider for emulert PostScript (PS). Standardinnstillingen er AV.
SKRIV UT PDF-FEIL
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
AV
Velg for å skrive ut feilsider for PDF (Portable Document Format). Standardinnstillingen er AV.
PCL
SKJEMALENGDE
PAPIRRETNING
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
SKRIFTKILDE
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
SKRIFTNUMMER
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
TEGNBREDDE
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
PUNKTSTØRRELSE
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
SYMBOLSETT
TILFØY CR TIL LF
UTELATE BLANKE SIDER
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
MEDIEKILDETILORDNING
(bare skriverne i seriene HP Color LaserJet 3000 og 3800)
Konfigurerer innstillinger for skriverkontrollspråket.
SKJEMALENGDE angir antall linjer per side. Standardinnstillingen er 60.
PAPIRRETNING angir langside- kontra kortsideoppsett. Standardinnstillingen er STÅENDE.
SKRIFTKILDE velger kilde for skriften som brukes på skriverens kontrollpanel. Standardinnstillingen er INTERN. SKRIFTNUMMER er nummeret for skriften du velger. Hvis denne skriften er en konturskrift, må du bruke TEGNBREDDE til å angi pitch for en skrift med fast bredde. Standardinnstillingen er 10,00.
PUNKTSTØRRELSE angir størrelsen på skrifter med fast bredde. Standardskriften er 12 punkter.
SYMBOLSETT angir symbolsettet som brukes av skriverens kontrollpanel. Standardinnstillingen er PC-8.
TILFØY CR TIL LF angir om det skal settes inn vognretur for hvert linjeskift i bakoverkompatible PCL-jobber. Standardinnstillingen er NEI.
UTELATE BLANKE SIDER angir om jobber som bruker PCL med tomme sideskift, skal undertrykke de tomme sidene automatisk. JA indikerer at sideskift ignoreres hvis siden er tom.
PCL5 MEDIEKILDETILORDNING-kommandoen velger en innskuff etter et nummer som tilsvarer de ulike skuffene som er tilgjengelige.
HP 3000 3600 3800 Undermenyen Utskrift