Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus

Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus


1.

Trykk på Meny.

2.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus for å utheve KONFIGURER ENHET, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus.

3.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus for å utheve TILBAKESTILLINGER, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus.

4.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow down Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus for å utheve DVALEMODUS, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus.

5.

Trykk på HP 3000 3600 3800 arrow up Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus eller HP 3000 3600 3800 arrow down Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus for å velge eller AV, og trykk deretter på HP 3000 3600 3800 check Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus for å angi valget.

6.

Trykk på Meny for å gå tilbake til Klar-tilstand.

HP 3000 3600 3800 Slik aktiverer eller deaktiverer du Dvalemodus