Woordenlijst

Woordenlijstafdrukmateriaal

Het papier, de etiketten, de transparanten of ander materiaal waarop door de printer een afbeelding wordt afgedrukt.

bak

Een opvangplaats voor afgedrukte pagina’s.

bedieningspaneel

Het gedeelte van de printer met de knoppen en het uitleesvenster (display). Het bedieningspaneel wordt gebruikt om printerinstellingen op te geven en de printerstatus te bekijken.

benodigdheden

Materiaal dat door de printer wordt gebruikt en na verloop van tijd moet worden vervangen. De afdrukbenodigdheden voor de printer bestaan uit vier printcartridges.

bidirectionele communicatie

Gegevensoverdracht in twee richtingen.

BOOTP

Afkorting voor Bootstrap Protocol; een Internetprotocol waarmee een computer het eigen IP-adres kan vinden.

DHCP

Afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Afzonderlijke computers en randapparaten die op een netwerk zijn aangesloten zoeken met DHCP de eigen configuratie-informatie, inclusief het IP-adres.

DIMM

Afkorting voor Dual Inline Memory Module. Een kleine elektronische kaart met geheugen-chips.

dubbelzijdig

Een functie voor dubbelzijdig afdrukken op papier. Ook wel duplex genoemd.

EIO

Afkorting voor Enhanced Input/Output. Een hardware-interface die wordt gebruikt voor het toevoegen van een printserver, een netwerkadapter, een harde schijf of een ander plug-in-apparaat voor een printer van HP.

Emulated PostScript

Software voor het emuleren van Adobe PostScript, een programmeertaal voor beschrijving van een afgedrukte pagina. Deze printertaal wordt in veel menu’s als PS weergegeven.

EPS

Afkorting voor Encapsulated PostScript (een bepaald type grafisch bestand).

firmware

Programmeringsinstructies die zijn opgeslagen in een alleen-lezen geheugeneenheid in de printer.

fuser

Het gedeelte van de printer dat met behulp van warmte de toner op het afdrukmateriaal vastsmelt.

geheugenlabel

Een geheugenpartitie met een specifiek adres.

grijswaarden

Diverse grijstinten.

halftoonpatroon

Een halftoonpatroon gebruikt inktstippen van diverse grootte voor levering van een gelijkmatige afbeelding zoals een foto.

HP Jetdirect

Een product van HP voor het afdrukken via een netwerk.

HP-software voor eenvoudig printeronderhoud

Software om printers te controleren en onderhouden vanaf het bureaublad op uw computer.

HP Web Jetadmin

Door handelsmerk beschermde software van HP waarmee u een computer kunt gebruiken voor het beheer van randapparaten die op een HP Jetdirect-printserver zijn aangesloten.

I/O

Afkorting voor Input/Output. Verwijst naar instellingen van de computerpoort.

IP-adres

Een uniek nummer dat wordt toegewezen aan een computer die deel uitmaakt van een netwerk.

IPX/SPX

Afkorting voor Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

kalibratie

De procedure waarmee de printer interne aanpassingen maakt voor de beste afdrukkwaliteit.

Kiezer

Een hulpprogramma op de Macintosh waarmee u een apparaat kunt selecteren.

lade

De bewaarplaats voor leeg papier.

lettertype

Een volledige serie letters, cijfers en symbolen.

macro

Een enkele toetscombinatie of opdracht die een serie acties of instructies veroorzaakt.

monochroom

Zwart-wit. Zonder kleur.

netwerk

Een systeem van computers die met elkaar zijn verbonden via telefoonlijnen of op een andere manier voor het delen van informatie.

netwerkbeheerder

De persoon die toezicht houdt over een netwerk.

paginabuffer

Tijdelijk printergeheugen dat wordt gebruikt voor het bewaren van de paginagegevens terwijl de printer bezig is met het samenstellen van de afbeelding van de pagina.

PCL

Afkorting voor Printer Control Language.

personality

Karakteristieke kenmerken van een printer of een printertaal.

pixel

Afkorting voor Picture Element; het kleinste onderdeel van een afbeelding op een monitor.

PJL

Afkorting voor Printer Job Language.

PostScript

Een door een handelsmerk beschermde taal om een pagina te beschrijven.

PPD

Afkorting voor PostScript Printer Description.

printerdriver

Een hulpprogramma dat door de computer wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot printerfuncties.

RAM

Afkorting voor Random Access Memory; een bepaald type computergeheugen dat wordt gebruikt voor opslag van gegevens die kunnen worden gewijzigd.

randapparaat

Een secundair apparaat, zoals een printer, een modem of een opslagsysteem, dat samenwerkt met een computer.

rasterafbeelding

Een afbeelding die uit stippen is opgebouwd.

renderen

Het produceren van tekst of afbeeldingen.

ROM

Afkorting voor Read-Only Memory; een bepaald type computergeheugen dat wordt gebruikt voor opslag van gegevens die niet mogen worden gewijzigd.

standaardinstelling

De normale instelling voor de apparatuur of de software.

TCP/IP

Een Internetprotocol dat zich heeft ontwikkeld tot de wereldwijde standaard voor communicatie.

toner

Uiterst fijn zwart of gekleurd poeder waarmee de afbeelding op een afgedrukte pagina wordt opgebouwd.

transfereenheid

De zwarte plastic riem waardoor het afdrukmateriaal in de printer wordt voortbewogen en waarmee de toner uit de printcartridges op het materiaal wordt overgebracht.

HP 3000 3600 3800 Woordenlijst