Storingen

Storingen


Gebruik deze afbeelding om papierstoringen in de printer te verhelpen. Raadpleeg Storingen verhelpen voor instructies over het verhelpen van storingen.

Plaatsen waar het papier kan vastlopen (printer afgebeeld zonder de optionele Lade 3)

HP 3000 3600 3800 as jm01 Storingen

1
Uitvoerbak
2
Papierbaan
3
Lade 1
4
Lade 2 of 3
5
Duplexbaan (voor dubbelzijdig afdrukken)
6
Fuser

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Storingen