Storingen verhelpen

Storingen verhelpen


Procedures in de volgende gedeelten corresponderen met berichten die op het bedieningspaneel kunnen worden weergegeven.

Papierstoring in Lade 1
1.

Verwijder het papier uit de lade.

HP 3000 3600 3800 as jm02 Storingen verhelpen

2.

Neem het vastgelopen papier bij beide hoeken beet en trek het omhoog.

HP 3000 3600 3800 as jm03 Storingen verhelpen

3.

Plaats de stapel afdrukmateriaal in Lade 1.

HP 3000 3600 3800 as jm04 Storingen verhelpen

4.

Controleer of de papiergeleiders het papier op de plaats houden zonder het te buigen en of het papier niet boven de lipjes uitsteekt.

HP 3000 3600 3800 as jm05 Storingen verhelpen

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Storingen verhelpenom verder te gaan met afdrukken.

Storing in Lade 2 of Lade 3
1.

Als de optionele Lade 3 is geïnstalleerd, trekt u Lade 3 naar buiten en plaatst u deze op een vlakke ondergrond. Verwijder het papier als het zichtbaar is.

HP 3000 3600 3800 as jm17 Storingen verhelpen

2.

Als u geen papier ziet zitten, controleert u of zich in de printer aan de bovenkant van de lade-opening papier bevindt. Verwijder al het vastgelopen papier.

3.

Trek Lade 2 naar buiten en leg deze op een vlakke ondergrond.

HP 3000 3600 3800 as jm10 Storingen verhelpen

4.

Verwijder het papier als het zichtbaar is.

HP 3000 3600 3800 as jm09 Storingen verhelpen

5.

Als u geen papier ziet zitten, controleert u of zich in de printer aan de bovenkant van de lade-opening papier bevindt. Verwijder al het vastgelopen papier.

HP 3000 3600 3800 as jm11 Storingen verhelpen

6.

Plaats Lade 2 en de optionele Lade 3 weer terug.

HP 3000 3600 3800 as jm12 Storingen verhelpen

HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Gebruik Lade 1 als u wilt afdrukken op zwaarder papier. Raadpleeg Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal voor meer informatie.

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Storingen verhelpenom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Als u afdrukt vanuit Lade  2, wordt het afdrukken automatisch hervat.

Papierstoring in het fusergedeelte (bovenklep)
1.

Open de bovenklep.

HP 3000 3600 3800 as fs01 Storingen verhelpen

2.

Als het vastgelopen vel zichtbaar is, dient u het vel te verwijderen en vervolgens de bovenklep te sluiten.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Storingen verhelpen

3.

Als het papier niet zichtbaar is, schakelt u de printer uit.

HP 3000 3600 3800 as pp02 Storingen verhelpen

HP 3000 3600 3800 warning Storingen verhelpen WAAR­SCHU­WING

De fuser is heet. Wacht 10 minuten voordat u verdergaat.

4.

Plaats uw duimen op de fuserhendels, druk op de hendels en trek de fuser omhoog om het papier te verwijderen.

HP 3000 3600 3800 as fs04 Storingen verhelpen

5.

Duw de sluiterklep van de fuser omhoog.

HP 3000 3600 3800 caution Storingen verhelpen VOORZICHTIG

Open de sluiterklep niet als de fuser zich in de printer bevindt.

HP 3000 3600 3800 as jm21 Storingen verhelpen

6.

Verwijder alle vastgelopen papier.

HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Als het vel scheurt, controleert u of alle papiersnippers uit de papierbaan zijn verwijderd voordat u doorgaat met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 as jm22 Storingen verhelpen

7.

Pak de fuser vast met uw duimen op de hendels en duw vervolgens beide kanten van de fuser in de printer. Druk de fuser omlaag totdat deze vastklikt.

HP 3000 3600 3800 as fs03 Storingen verhelpen

8.

Sluit de bovenklep en schakel vervolgens de printer in.

HP 3000 3600 3800 as fs08 Storingen verhelpen

Papierstoring in de voorklep
1.

Open de voorklep.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Storingen verhelpen

HP 3000 3600 3800 caution Storingen verhelpen VOORZICHTIG

Plaats geen objecten op de transfereenheid. Raak de bovenkant van de transfereenheid en de contactpunten aan de linkerkant van de transfereenheid niet aan.

HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Als het vel scheurt, controleert u of alle papiersnippers uit de papierbaan zijn verwijderd voordat u doorgaat met afdrukken.

2.

Verwijder alle zichtbare papier.

HP 3000 3600 3800 as jm26 Storingen verhelpen

3.

Zoek de groene registratieplaatlipjes die zich onder de onderste printcartridge bevinden.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Storingen verhelpen

4.

Druk op de lipjes en trek vervolgens de registratieplaat omhoog. Verwijder al het vastgelopen afdrukmateriaal en plaats de registratieplaat weer op zijn oorspronkelijke plaats.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Storingen verhelpen

HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Als het vel scheurt, controleert u of alle papiersnippers uit de papierbaan zijn verwijderd voordat u doorgaat met afdrukken.

5.

Sluit de voorklep.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Storingen verhelpen

Storing in de duplex-baan.
HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Dit probleem kan alleen optreden bij modellen die zijn uitgerust met de functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken.

1.

Schakel de printer uit en open de bovenklep.

Verwijder het papier als het zichtbaar is.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Storingen verhelpen

2.

Open de voorklep.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Storingen verhelpen

3.

Draai de transfereenheid omhoog en van de voorklep af.

HP 3000 3600 3800 as jm23 Storingen verhelpen

4.

Verwijder al het vastgelopen afdrukmateriaal van onder de transfereenheid.

HP 3000 3600 3800 as jm24 Storingen verhelpen

5.

Zoek de groene registratieplaatlipjes die zich onder de onderste printcartridge bevinden.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Storingen verhelpen

6.

Druk op de lipjes en trek vervolgens de registratieplaat omhoog. Verwijder al het vastgelopen afdrukmateriaal en plaats de registratieplaat weer op zijn oorspronkelijke plaats.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Storingen verhelpen

HP 3000 3600 3800 note Storingen verhelpen Opmerking

Als het vel scheurt, controleert u of alle papiersnippers uit de papierbaan zijn verwijderd voordat u doorgaat met afdrukken.

7.

Sluit de bovenklep en schakel vervolgens de printer in.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Storingen verhelpen

HP 3000 3600 3800 Storingen verhelpen