Problemen met het bedieningspaneel van de printer

Problemen met het bedieningspaneel van de printer


De volgende tabel bevat veelvoorkomende problemen met het bedieningspaneel van de printer en oplossingen om deze problemen te verhelpen.

De instellingen van het bedieningspaneel werken niet goed
Oorzaak
Oplossing
Het uitleesvenster op het bedieningspaneel van de printer is leeg, zelfs wanneer de ventilator draait.
Ventilatoren kunnen draaien terwijl de printer in de stand-bystand staat (uit). Druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen.
Printerinstellingen in het softwareprogramma of de printerdriver verschillen van de instellingen in het bedieningspaneel.
Controleer of de instellingen van de toepassing en de printerdriver juist zijn. De instellingen van de toepassing hebben voorrang op de instellingen van de printerdriver en het bedieningspaneel. De instellingen van de printerdriver hebben voorrang op die van het bedieningspaneel.
De instellingen van het bedieningspaneel zijn niet goed opgeslagen.
Selecteer de instellingen op het bedieningspaneel opnieuw en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Problemen met het bedieningspaneel van de printer. Er moet een sterretje (*) rechts van de instelling verschijnen.
Het Gegevens-lampje brandt, maar er worden geen pagina’s afgedrukt.
Er zitten gebufferde gegevens in de printer. Druk op HP 3000 3600 3800 check Problemen met het bedieningspaneel van de printer om gebufferde gegevens af te drukken met de huidige instellingen van het bedieningspaneel. Vervolgens kunnen de nieuwe instellingen van het bedieningspaneel in werking treden.
Als de printer op een netwerk is aangesloten, is het mogelijk dat de instellingen van het bedieningspaneel door een andere gebruiker zijn veranderd.
Raadpleeg de netwerkbeheerder om veranderingen in de instellingen van het bedieningspaneel te coördineren.

Het is niet mogelijk Lade 3 (optionele papierinvoer voor 500 vel)
Oorzaak
Oplossing
Lade 3 (papierinvoer voor 500 vel) wordt niet als invoerladeoptie weergegeven op de configuratiepagina of op het bedieningspaneel.
Lade 3 verschijnt alleen als optie als deze is geïnstalleerd. Controleer of Lade 3 op de juiste wijze is geïnstalleerd.
Lade 3 wordt niet als optie weergegeven in de printerdriver.
Controleer of de configuratie van de printerdriver Lade 3 herkent. Raadpleeg de Help van de printerdriver om extra laden in te stellen en te configureren. Raadpleeg Toegang tot de instellingen in de printerdriver.
HP 3000 3600 3800 Problemen met het bedieningspaneel van de printer