Problemen met de manier waarop de printer reageert

Problemen met de manier waarop de printer reageert


Het uitleesvenster op het bedieningspaneel is leeg
Oorzaak
Oplossing
De aan-uitknop van de printer is uitgeschakeld.
Controleer of de printer is ingeschakeld. Ventilatoren kunnen draaien terwijl de printer in de stand-bystand staat (uit).
De geheugen-DIMM’s van de printer (alleen beschikbaar bij de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers) zijn defect of onjuist geïnstalleerd.
Controleer of de geheugen-DIMM’s van de printer correct zijn geïnstalleerd en niet defect zijn.
Het netsnoer zit niet stevig in de printer en het stopcontact.
Zet de printer uit, maak het netsnoer los en sluit het weer aan. Zet de printer aan.
De netspanning is onjuist.
Sluit de printer aan op een stroombron met de juiste netspanning, zoals gespecificeerd op de voltagesticker op de achterkant van de printer.
Het netsnoer is beschadigd of versleten.
Vervang het netsnoer.
Het stopcontact werkt niet goed.
Sluit de printer aan op een ander stopcontact.
De formatter is wellicht niet goed geïnstalleerd.
Verwijder de klep van het formatter-gedeelte. Om het terug te plaatsen, brengt u de formatter-kaart in lijn met de inkepingen aan de boven- en onderkant van de sleuf en schuift u vervolgens de formatter-kaart terug in de printer. Druk op de formatter totdat de hendels van de formatter vastklikken.

Het bedieningspaneel is moeilijk te lezen
Oorzaak
Oplossing
Het contrast is te groot of te klein voor de bedrijfsomgeving.
Pas het contrast op het bedieningspaneel aan. Raadpleeg Functie Helderheid display.

De printer staat aan, maar er wordt niets afgedrukt
Oorzaak
Oplossing
Het Klaar-lampje van de printer brandt niet.
Druk op Stop om de printer naar de status Klaar te laten terugkeren.
De bovenklep is niet gesloten.
Sluit de bovenklep stevig.
Het Gegevens-lampje knippert.
De printer ontvangt waarschijnlijk nog steeds gegevens. Wacht tot het Gegevens-lampje niet meer knippert.
<KLEUREN>CARTRIDGE VERVANGEN wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel.
Vervang de aangegeven printcartridge.
Er wordt een ander printerbericht dan Klaar op het bedieningspaneel van de printer weergegeven.
Raadpleeg Berichten op het bedieningspaneel.
Wellicht is er een MS-DOS-time-out voor de parallelle poort opgetreden.
Voeg de opdracht MODE toe aan het bestand AUTOEXEC.BAT. Raadpleeg de handleiding van MS-DOS voor verdere informatie.
De PS-personality (PostScript-emulatie) is niet geselecteerd.
Selecteer PS of AUTO als de printertaal. Raadpleeg Configuratie-instellingen van het bedieningspaneel wijzigen.
In uw softwareprogramma of printerdriver is niet de juiste printerdriver geselecteerd (alleen HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers).
Selecteer de PS-driver in het softwareprogramma of de printerdriver.
De printer is niet juist geconfigureerd.
Raadpleeg Configuratie-instellingen van het bedieningspaneel wijzigen.
De computerpoort is niet geconfigureerd of werkt niet goed.
Sluit een ander randapparaat aan op deze poort om te controleren of de poort goed werkt.
De printer heeft een onjuiste naam gekregen voor het netwerk of voor een Macintosh-computer.
Gebruik voor Macintosh het juiste hulpprogramma om de printer een naam te geven in het netwerk. Selecteer de AppleTalk-zone en de printer in de Kiezer.

Printer is ingeschakeld maar ontvangt geen gegevens
Oorzaak
Oplossing
Het Klaar-lampje van de printer brandt niet.
Druk op Stop om de printer naar de status Klaar te laten terugkeren.
De voorklep is niet gesloten.
Sluit de voorklep.
Er wordt een ander printerbericht dan Klaar op het bedieningspaneel van de printer weergegeven.
Raadpleeg Berichten op het bedieningspaneel.
De interfacekabel is niet juist voor deze configuratie.
Selecteer de juiste interfacekabel voor deze configuratie. Raadpleeg USB-configuratie.
De interfacekabel is niet stevig aangesloten op de printer en de computer.
Maak de interfacekabel los en sluit deze weer aan.
De printer is niet juist geconfigureerd.
Raadpleeg Configuratie-instellingen van het bedieningspaneel wijzigen.
De interfaceconfiguraties op de configuratiepagina van de printer komen niet overeen met de configuraties van de hostcomputer.
Configureer de printer zodanig dat deze overeenkomt met de configuratie van de computer.
De computer werkt niet naar behoren.
Gebruik een programma dat correct functioneert om de computer te controleren. Of, als de printer is aangesloten via een parallelle poort, opent u MS-DOS en typ Dir>Prn achter de MS-DOS-prompt.
De computerpoort waarop de printer is aangesloten, is niet geconfigureerd of werkt niet goed.
Sluit een ander randapparaat aan op deze poort om te controleren of de poort goed werkt.
De printer heeft een onjuiste naam gekregen voor het netwerk of voor een Macintosh-computer.
Gebruik voor Macintosh het juiste hulpprogramma om de printer een naam te geven in het netwerk. Selecteer de AppleTalk-zone en de printer in de Kiezer.

Het is niet mogelijk de printer vanaf de computer te selecteren
Oorzaak
Oplossing
Als u een schakeldoos gebruikt, is misschien niet de juiste printer geselecteerd voor de computer.
Selecteer de juiste printer op de schakeldoos.
Het Klaar-lampje van de printer brandt niet.
Druk op Stop om de printer naar de status Klaar te laten terugkeren.
Er wordt een ander printerbericht dan Klaar op het bedieningspaneel van de printer weergegeven.
Raadpleeg Berichten op het bedieningspaneel.
Er is een onjuiste printerdriver op de computer geïnstalleerd.
Installeer de juiste printerdriver.
Op uw computer zijn niet de juiste printer en poort geselecteerd.
Selecteer de juiste printer en poort.
Uw netwerk is niet goed geconfigureerd voor deze printer.
Gebruik uw netwerksoftware om de netwerkconfiguratie van de printer te controleren of neem contact op met de netwerkbeheerder.
Het stopcontact werkt niet goed.
Sluit de printer aan op een ander stopcontact.

Er verschijnt een bericht met de mededeling dat dubbelzijdig afdrukken niet beschikbaar is voor de geselecteerde soort en het geselecteerde formaat
Oorzaak
Oplossing
Het opgegeven papier wordt niet ondersteund voor automatisch dubbelzijdig afdrukken.
Controleer of handmatig dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld. Raadpleeg Toegang tot de instellingen in de printerdriver.
HP 3000 3600 3800 Problemen met de manier waarop de printer reageert