Problemen met de uitvoer

Problemen met de uitvoer


Onjuiste lettertypenafdruk
Oorzaak
Oplossing
Het lettertype is onjuist geselecteerd in het softwareprogramma.
Selecteer het lettertype opnieuw in het softwareprogramma.
Het lettertype is niet beschikbaar voor de printer (alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers).
Download het lettertype naar de printer of gebruik een ander lettertype. (In Windows doet de driver dit automatisch.)
De juiste printerdriver is niet geselecteerd.
Selecteer de juiste printerdriver.
Het lettertype is wellicht juist, maar de tekens zijn onscherp omdat de kleuren niet juist zijn uitgelijnd.
Voer een volledige printerkalibratie uit. Raadpleeg De printer kalibreren.

Kan niet alle tekens in een symbolenset afdrukken
Oorzaak
Oplossing
Er is een onjuist lettertype geselecteerd.
Selecteer het juiste lettertype.
Er is een onjuiste symbolenset geselecteerd.
Selecteer de juiste symbolenset.
Het softwareprogramma ondersteunt de geselecteerde set tekens of symbolen niet.
Gebruik een lettertype dat ondersteuning biedt voor het geselecteerde teken of symbool.

Dansende tekst tussen pagina’s
Oorzaak
Oplossing
Uw programma stelt de printer niet opnieuw in op de bovenkant van de pagina.
Raadpleeg de documentatie bij de software of het PCL/PJL Technical Reference Package voor specifieke informatie.

Ontbrekende tekens of onderbroken afdrukproces
Oorzaak
Oplossing
De interfacekabel is van slechte kwaliteit.
Probeer een andere interfacekabel van hogere kwaliteit die aan de IEEE-norm voldoet.
De interfacekabel is los.
Maak de interfacekabel los en sluit deze weer aan.
De interfacekabel is beschadigd of defect.
Probeer een andere interfacekabel.
Het netsnoer is los.
Maak het netsnoer los en sluit het weer aan.
U probeert een PCL-taak af te drukken, maar de printer is geconfigureerd voor PS (alleen HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers).
Selecteer de juiste printer-personality op het bedieningspaneel van de printer en verzend de afdruktaak nogmaals.
U probeert een PS-taak af te drukken, maar de printer is geconfigureerd voor PCL (alleen HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers).
Selecteer de juiste printer-personality op het bedieningspaneel van de printer en verzend de afdruktaak nogmaals.

Gedeeltelijke afdruk
Oorzaak
Oplossing
Er verschijnt een geheugenfoutbericht op het bedieningspaneel van de printer.
1.

Maak printergeheugen vrij door onnodig gedownloade lettertypen, opmaakmodellen en macro’s in het printergeheugen te wissen.

of

2.

Voeg meer geheugen toe aan de printer.

Het bestand dat u afdrukt, bevat fouten.
Controleer het softwareprogramma om ervoor te zorgen dat het bestand geen fouten bevat.
1.

Druk vanuit hetzelfde programma een ander bestand af waarvan u weet dat het geen fouten bevat.

of

2.

Druk het bestand af vanuit een ander programma.

Afdrukken bevatten vegen, verticale lijnen, spikkels of steeds terugkerende strepen
Oorzaak
Oplossing
De printer moet worden gereinigd.
Reinig de printer. Raadpleeg De printer reinigen. Zie Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen als het probleem zich blijft voordoen.
HP 3000 3600 3800 Problemen met de uitvoer