Berichten op het bedieningspaneel

Berichten op het bedieningspaneel


Bedieningspaneelbericht
Omschrijving
Aanbevolen actie
<Datum> <Tijd>
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom te wijzigen
Druk op STOP om over te slaan
De printer heeft een interne klok die datum en tijd bijhoudt. De eerste keer dat u de printer aanzet, wordt u gevraagd om de juiste datum en tijd in te stellen.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom de datum en tijd te wijzigen.
Druk op Stop als u deze stap wilt overslaan. U kunt datum en tijd later wijzigen met het menu SYSTEEMINSTELLINGEN.
Als deze vraag iedere keer verschijnt als u de printer aanzet, werkt de klok niet goed. Neem contact op met de ondersteuning van HP.
<KLEUREN>CARTRIDGE INSTALLEREN
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
De kleurencartridge is niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Raadpleeg Printcartridges vervangen voor meer informatie.
<KLEUREN>CARTRIDGE VERVANGEN
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
De levensduur van de printcartridge is verstreken. Het afdrukken kan pas verdergaan als de cartridge is vervangen.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
Zie Printcartridges vervangen of Onderdelen en benodigdheden vervangen voor meer informatie.
Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
<KLEUREN>CARTRIDGE VERVANGEN
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan.
De levensduur van de aangegeven printcartridge is bijna verstreken en de instelling VOORRAAD VERVANGEN in SYSTEEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOP BIJNA LEEG. Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom dit te negeren.
1.

Bestel de aangegeven printcartridge.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

of
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
<KLEUREN>motor draaien
wordt afgewisseld met
Druk op STOP om af te sluiten
Er wordt een test uitgevoerd en de geselecteerde component is Motor <kleuren>cartridge
Druk op Stop wanneer u deze test wilt stoppen.
10.94.YY VERWIJDER TRANSPORTVERGRENDELINGEN VAN ALLE CARTRIDGES
Minimaal één printcartridge heeft nog steeds een transportvergrendeling.
1.

Verwijder alle printcartridges en controleer beide zijden van elke cartridge op de aanwezigheid van de oranje transportvergrendeling. Verwijder alle transportvergrendelingen die er nog zitten.

2.

Installeer de printcartridges opnieuw.

10.XX.YY FOUT IN ONDERDELENGEHEUGEN
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
De printer kan niet lezen of schrijven naar ten minste één printcartridgegeheugenlabel of er ontbreekt ten minste één printcartridgegeheugenlabel.
1.

Open de voorklep.

2.

Verwijder de printcartridges en installeer ze vervolgens opnieuw.

3.

Sluit de voorklep.

4.

Zet de printer uit en weer aan.

5.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

10.XX.YY ONRECHTMATIG ONDERDEEL
Onrechtmatig onderdeel in gebruik
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Er is een nieuwe cartridge geïnstalleerd die niet van HP is. Dit bericht wordt weergegeven tot er benodigdheden van HP worden geïnstalleerd of tot u drukt op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel.
Als u in de veronderstelling verkeert dat u benodigdheden van HP hebt aangeschaft, maar dit niet het geval is, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service of reparaties aan de printer als gevolg van het gebruik van benodigdheden die niet van HP zijn, worden niet gedekt door de garantie van HP.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken. De eerste afdruktaak die reeds in afwachting is, wordt geannuleerd.
11.XX INTERNE KLOKFOUT
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan
De interne klok van de printer werkt niet goed. U kunt de printer verder blijven gebruiken, maar iedere keer dat u de printer aanzet, wordt u gevraagd de datum en de tijd in te stellen.
Neem contact op met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY DUPLEXSTORING ACHTER VOORKLEP
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
Er is een papierstoring in de voorklep.
Open de voorklep en verhelp de storing.
Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY FUSERSTORING ONDER BOVENKLEP
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
Er is een storing in de fuser.
Open de bovenklep en verhelp de storing.
HP 3000 3600 3800 caution Berichten op het bedieningspaneel VOORZICHTIG

Fuser is heet. Laat de fuser 10 minuten afkoelen voordat u deze aanraakt.

Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY PAPIERBAANSTORING VOORKLEP
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
Er is een storing in het duplexuitvoergebied achter de voorklep.
Open de voorklep en verhelp de storing.
Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY STORING ACHTER VOORKLEP
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
Er is een papierstoring in de voorklep.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY STORING IN LADE 1
wordt afgewisseld met
Verwijder storing en druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel
Er is een pagina vastgelopen in de multifunctionele lade.
Verhelp de storing en druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel.
Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY STORING IN LADE 2
Er is een pagina vastgelopen in lade 2.
Verwijder Lade 2, verhelp de storing en installeer Lade 2 weer.
Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY STORING IN LADE X
wordt afgewisseld met
Verwijder storing en druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel
Er is een pagina vastgelopen in Lade 1 of Lade 3.
Verhelp de storing en druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel.
of
Raadpleeg Storingen verhelpen.
Als dit bericht blijft verschijnen nadat u alle pagina’s hebt verwijderd en de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.
13.XX.YY STORING ONDER BOVENKLEP
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
Er is een pagina vastgelopen onder de voorklep.
Open de voorklep en verwijder het vastgelopen papier.
20 ONVOLDOENDE GEHEUGEN
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
De printer ontvangt meer gegevens van de computer dan in het beschikbare geheugen passen.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Maak de afdruktaak minder complex om deze fout te vermijden.

3.

Als u extra geheugen in de printer installeert, is het mogelijk dat het afdrukken van complexere pagina’s zonder problemen verloopt.

22: EIO X-BUFFEROVERFLOW
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers als een EIO-apparaat is geïnstalleerd.
De I/O-buffer van de EIO-kaart in sleuf X van de printer is vol terwijl de printer bezig is.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

22: PARALLELLE I/O-BUFFEROVERFLOW
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De parallelle buffer van de printer is vol terwijl de printer bezig is.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Als dit bericht blijft verschijnen nadat u de Help hebt gesloten, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

22 GEÏNTEGR. I/O-BUFFEROVERFLOW
(alleen voor de HP Color LaserJet 3600 en 3800-serie printers)
De buffer van de geïntegreerde HP Jetdirect printserver is vol terwijl de printer bezig is.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Er zullen gegevens verloren gaan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

22 SERIËLE I/O-BUFFEROVERFLOW
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers als een EIO-apparaat is geïnstalleerd.
De seriële buffer van de printer is vol terwijl de printer bezig is.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

22 USB I/O-BUFFEROVERFLOW
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
De USB-buffer van de printer is vol terwijl de printer bezig is.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

40 SLECHTE SERIËLE TRANSMISSIE
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Er is een fout opgetreden in de seriële gegevens (pariteit, framing of regeloverloop) terwijl de printer bezig was met het ontvangen van gegevens.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

40 SLECHTE TRANSMISSIE EIO X
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers als een EIO-apparaat is geïnstalleerd.
Er is een verbinding verbroken met de kaart in de EIO-sleuf.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Gegevens gaan verloren.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

40 SLECHTE TRANSMISSIE GEÏNTEGREERDE I/0
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
De verbinding met de HP Jetdirect geïntegreerde printserver is verbroken.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.
41.3 ONVERWACHT FORMAAT IN LADE X
wordt afgewisseld met
LADE X VULLEN <SOORT> <FORMAAT>
Het geplaatste papier is langer of korter dan het formaat waarvoor de lade is geconfigureerd.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom vanuit een andere lade af te drukken.

2.

Vul de lade met het aangegeven formaat en soort om vanuit de huidige lade af te drukken.

Controleer of alle laden juist zijn geconfigureerd voordat u opnieuw afdrukt. Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
41.5 ONVERWACHTE PAPIERSOORT IN LADE X
wordt afgewisseld met
LADE X VULLEN <SOORT> <FORMAAT>
De printer herkent een ander papiertype in de papierbaan dan dat waarvoor de lade is geconfigureerd.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom vanuit een andere lade af te drukken.

2.

Vul de lade met het aangegeven formaat en soort om vanuit de huidige lade af te drukken.

Controleer of alle laden juist zijn geconfigureerd voordat u opnieuw afdrukt. Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
41.X FOUT
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Er is een printerfout opgetreden.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan of druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor verdere informatie.

2.

Als dit bericht blijft verschijnen nadat u de Help hebt gesloten, zet u de printer uit en vervolgens weer aan.

3.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

49.XXXXX FOUT
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Er heeft zich een kritieke firmware-fout voorgedaan.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

50.X FUSERFOUT
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Er is een fuserfout opgetreden.
1.

Zet de printer uit.

2.

Controleer of de fuser juist is geïnstalleerd en juist is geplaatst.

3.

Zet de printer aan.

4.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

51.XY FOUT
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Er is een printerfout opgetreden.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

2.

Zet de printer uit en weer aan als het bericht blijft verschijnen.

3.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

52.XY FOUT
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Er is een printerfout opgetreden.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

2.

Zet de printer uit en weer aan als het bericht blijft verschijnen.

3.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

53.10.01 FOUT RAM NIET ONDERSTEUND
De geheugen-DIMM is geen ondersteunde DIMM.
Installeer een ondersteunde DIMM. Raadpleeg Werken met het geheugen voor meer informatie.
54.XX FOUT
Er is een printeropdrachtfout opgetreden.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

57.XX PRINTERFOUT
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Er is een printerventilatorfout opgetreden.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

59.XY FOUT
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Er is een fout met de printermotor opgetreden.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Dit bericht kan eveneens verschijnen als de transfereenheid ontbreekt of onjuist is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de transfereenheid goed is geïnstalleerd.

62 GEEN SYSTEEM
Het systeem is onvindbaar.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

64 FOUT
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Alleen voor de HP Color LaserJet 3600-serie printers.
Er is een scanbufferfout opgetreden.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

68.X OPSLAGFOUT INSTELLINGEN GEWIJZIGD
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Een of meer printerinstellingen die in het apparaat met het niet-vluchtige geheugen zijn opgeslagen, zijn ongeldig en zijn teruggezet op de fabrieksinstellingen. Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom het bericht te wissen. Het afdrukken kan doorgaan, maar er kan zich onverwacht gedrag voordoen.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

2.

Zet de printer uit en weer aan.

3.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

68.X PERMANENTE OPSLAG IS VOL
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Het apparaat met het niet-vluchtige geheugen is vol. Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom het bericht te wissen. Het afdrukken kan doorgaan, maar er kan zich onverwacht gedrag voordoen.
X Omschrijving
1 Verwijderbare schijf (flash-schijf of harde schijf)
0 NVRAM in de printer
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

2.

Bij 68.0-fouten zet u de printer uit en weer aan.

3.

Als zich een 68.0-fout blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

4.

Bij 68.1-fouten gebruikt u HP Web Jetadmin om bestanden van de schijf te verwijderen.

5.

Als zich een 68.1-fout blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

68.X SCHRIJFFOUT PERMANENTE OPSLAG
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Het apparaat met het niet-vluchtige geheugen is vol. Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom het bericht te wissen. Het afdrukken kan doorgaan, maar er kan zich onverwacht gedrag voordoen.
X Omschrijving
0 NVRAM in de printer
1 Verwijderbare schijf
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

79.XXXX FOUT
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Er is een kritieke hardwarefout opgetreden.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

8X.YYYY EIO-FOUT
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Er is een kritieke fout opgetreden in de EIO-kaart.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

8X.YYYY GEÏNTEGREERDE JETDIRECT-FOUT
Er is een kritieke fout opgetreden in de HP Jetdirect geïntegreerde printserver.
1.

Zet de printer uit en weer aan.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

Afdrukken… BESTANDSDIRECTORY
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De printer is bezig met het afdrukken van de directory-pagina voor de massaopslag. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… CONFIGURATIE
De printer is bezig met het afdrukken van een configuratiepagina. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… DEMOPAGINA
De printer is bezig met het afdrukken van een demonstratiepagina. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… DIAGNOSEPAGINA
De printer is bezig met het afdrukken van de diagnosepagina. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… GEBRUIKSPAGINA
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De printer is bezig met het afdrukken van een pagina met informatie over het gebruik van de printer. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… LETTERTYPENOVERZICHT
De printer is bezig met het samenstellen van een lijst van de PCL- of de PS-lettertypen. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… LOGBESTAND
De printer is bezig met het afdrukken van een pagina met het logbestand. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… MENUSTRUCTUUR
De printer is bezig met het samenstellen van een overzicht van de menu’s van de printer. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… PQ probleemoplossing
De printer is bezig met het samenstellen van een aantal pagina’s met informatie over het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Volg de instructies op de afgedrukte pagina’s.
Afdrukken… REGISTRATIEPAGINA
De printer is bezig met het afdrukken van een registratiepagina. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar het menu KALIBRATIE INSTELLEN.
Volg de instructies op de afgedrukte pagina’s.
Afdrukken… RGB-VOORBEELDEN
De printer is bezig met het afdrukken van de pagina met RGB-stalen. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
Afdrukken… STATUS BENODIGDHEDEN
De printer is bezig met het afdrukken van een pagina met informatie over de status van de afdrukbenodigdheden. Als de pagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de stand Klaar.
Geen handeling vereist.
AFDRUKKEN GESTOPT
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Dit bericht wordt weergegeven als een Afdruk/Stop-test wordt uitgevoerd en de tijd verloopt.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.
AFDRUKKEN IN KLEUR NIET TOEGESTAAN
wordt afgewisseld met
Klaar
Dit bericht wordt alleen weergegeven bij de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
HP Color LaserJet 3000: De printer is ingesteld om alleen in het zwart af te drukken, maar de afdruktaak is in kleur.
HP Color LaserJet 3800: Dit bericht wordt weergegeven als de printer is ingesteld op KLEUR INDIEN TOEGESTAAN en u bent of uw softwareprogramma is niet bevoegd om in kleur af te drukken.
HP Color LaserJet 3000: Schakel in het menu SYSTEEMINSTELLINGEN afdrukken in kleur in. Stel KLEURGEBRUIK BEPERKEN in op KLEUR INSCHAKELEN.
HP Color LaserJet 3800: Laat uw netwerkbeheerder een gebruikers- of een programma-machtiging instellen, zodat u kunt afdrukken in kleur.
Annuleren… <TAAKNAAM>
De printer is bezig een taak te annuleren. Het bericht wordt weergegeven totdat de taak is afgebroken, de papierbaan is vrijgemaakt en alle gegevens die via het actieve gegevenskanaal binnenkomen zijn ontvangen en verwijderd.
Geen handeling vereist.
BENODIGDHEDEN INSTALLEREN
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel voor status
Twee of meer cartridges ontbreken.
Installeer de ontbrekende cartridges.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelen vervolgens op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
of
Raadpleeg Richtlijnen voor vervanging voor meer informatie.
BESTEL <KLEUREN>CARTRIDGE
wordt afgewisseld met
Klaar
De aangegeven printcartridge is bijna aan het einde van de levensduur. De printer is klaar en het aangegeven aantal resterende pagina’s kan verder worden afgedrukt.
Bestel de aangegeven printcartridge. Het afdrukken gaat verder totdat <KLEUREN>CARTRIDGE VERVANGEN verschijnt.
HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Het geschatte aantal resterende pagina’s is gebaseerd op het historisch gebruik van dit onderdeel.

Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Als u wilt voorkomen dat dit bericht in de toekomst verschijnt, kunt u in het menu SYSTEEMINSTELLINGEN, BESTELLEN BIJ instellen op 0%.

BESTEL BENODIGDHEDEN
wordt afgewisseld met
Klaar
Meer dan een van de benodigdheden is bijna op.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom te controleren welke benodigdheden moeten worden besteld.

2.

Bestel de benodigdheden. Het afdrukken gaat verder totdat VOORRAAD VERVANGEN verschijnt.

of
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
BEWERKING VAN RAM-SCHIJFBESTAND MISLUKT
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De printer heeft een PJL-opdracht ontvangen die tot een onlogische bewerking zou leiden (bijvoorbeeld het downloaden van een bestand naar een directory die niet bestaat).
1.

Het afdrukken kan verdergaan.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

3.

Als het bericht weer wordt weergegeven, is er wellicht een probleem met het softwareprogramma.

BEWERKING VAN USB-OPSLAGBESTAND MISLUKT
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De printer heeft een PJL-opdracht ontvangen die tot een onlogische bewerking zou leiden (bijvoorbeeld het downloaden van een bestand naar een directory die niet bestaat).
1.

Het afdrukken kan verdergaan.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

3.

Als het bericht weer verschijnt, is er wellicht een probleem met de software.

BEZIG MET REINIGEN
De printer is bezig met het verwerken van de reinigingspagina.
Geen handeling vereist.
Bezig met verwerken…
De printer is bezig met het verwerken van een taak maar heeft nog geen papier opgenomen. Wanneer het papier wordt opgenomen, wordt dit bericht vervangen door een ander bericht dat aangeeft welke lade voor de taak gebruikt wordt.
Geen handeling vereist.
Bezig met verwerken… uit lade<X>
De printer is actief bezig met het verwerken van een taak uit de aangegeven lade.
Geen handeling vereist.
CODE CRC-FOUT
Er is een fout opgetreden tijdens een upgrade van de firmware.
1.

Installeer de firmware opnieuw.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

Data ontvangen
wordt afgewisseld met
Klaar
De printer heeft gegevens ontvangen en wacht op doorvoer. Wanneer de printer het volgende bestand ontvangt, verdwijnt het bericht.
Het afdrukken is onderbroken.
Als de printer wacht op doorvoer, druk u op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.
Als de printer is onderbroken, drukt u op Stop om verder te gaan.
DUBBELZIJDIGE AFDRUKTAAK WORDT VERWERKT
wordt afgewisseld met
Pak papier pas als taak is voltooid
Tijdens het dubbelzijdig afdrukken, is het papier even zichtbaar voordat het terug in de printer wordt getrokken.
Raap geen pagina’s op voordat ze in de uitvoerbak liggen.
Fabrieksinstellingen terugzetten
De printer is bezig met het herstellen van de fabrieksinstellingen.
Geen handeling vereist.
FOUT BIJ GEH.TEST VERVANG DIMM 1
De geheugen-DIMM werkt niet goed.
Installeer een ondersteunde geheugen-DIMM. Raadpleeg Werken met het geheugen voor meer informatie.
FOUT BIJ LADEN RFU
Er is een fout opgetreden tijdens een upgrade van de firmware.
1.

Installeer de firmware opnieuw.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

FOUT INFLATE
Er is een fout opgetreden tijdens een upgrade van de firmware.
1.

Installeer de firmware opnieuw.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

FUSER INSTALLEREN
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
De fuser is niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Neem contact op met HP Klantenondersteuning of met een door HP erkende servicevertegenwoordiger.
GEKOZEN PERSONALITY NIET BESCHIKBAAR
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
De printer heeft een verzoek ontvangen voor een personality die niet in de printer bestaat. De taak is geannuleerd en er worden geen pagina’s afgedrukt.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan.

2.

Probeer een andere driver te gebruiken.

HP 3000 3600 3800 note Berichten op het bedieningspaneel Opmerking

Bij de HP Color LaserJet 3600-serie printers moet u de driver gebruiken die speciaal is ontworpen voor deze printers.

HANDELING MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR VOOR LADE X
wordt afgewisseld met
ELK FORM./ELK AANG. niet mog. bij lade
U probeert duplexregistratie in te stellen voor een lade die geconfigureerd is voor ELK FORMAAT of ELK AANGEPAST. Duplexregistratie is niet beschikbaar als het formaat is ingesteld op een van deze instellingen.
Wijzig het formaat.
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Als u een andere lade wilt gebruiken, drukt u op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel
Er is geen afdrukmateriaal in Lade 1 geplaatst, en de huidige afdruktaak vereist een type en formaat dat beschikbaar is in een andere lade.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom vanuit een andere lade af te drukken. Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
of
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Er is afdrukmateriaal geplaatst in Lade 1, maar de huidige afdruktaak vereist een specifiek type of formaat dat momenteel niet beschikbaar is.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom vanuit de lade af te drukken.
of
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Lade 1 is leeg en er is geen andere lade beschikbaar.
Plaats het afdrukmateriaal in Lade 1 en druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom door te gaan.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
HANDMATIGE INVOER UITVOERSTAPEL
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom de achterzijden af te drukken.
De eerste zijde van een handmatige dubbelzijdige afdruktaak is afgedrukt en de printer wordt onderbroken totdat de uitvoerstapel is teruggeplaatst.
Neem de uitgevoerde stapel uit de uitvoerbak en plaats de stapel in Lade 1 om de tweede zijde van de dubbelzijdige afdruktaak af te drukken. Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan. Raadpleeg Handmatig dubbelzijdig afdrukken voor meer informatie.
Herstellen…
De printer is bezig met het herstellen van de instellingen.
Geen handeling vereist.
Initialiseren
Dit bericht verschijnt als de printer is ingeschakeld en begint met het initialiseren.
Geen handeling vereist.
Instelling opgesl.
Er is een menuoptie ingesteld en opgeslagen.
Geen handeling vereist.
Kalibreren…
De printer is bezig met kalibreren.
Geen handeling vereist.
KLEUREN-RFU MISLUKT
Er is een fout opgetreden tijdens een upgrade van de firmware.
1.

Installeer de firmware opnieuw.

2.

Als deze fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van HP.

Lade X <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom de papiersoort of het formaat te wijzigen
De printer rapporteert de huidige configuratie van Lade X.
Geen handeling vereist.
Druk op HP 3000 3600 3800 arrow return Berichten op het bedieningspaneelom het bericht te wissen.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom de soort of het formaat te wijzigen.
Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
LADE X GEBRUIKEN <SOORT> <FORMAAT>
De printer biedt alternatieve papiertypen om voor deze afdruktaak te gebruiken.
1.

Gebruik desgewenst HP 3000 3600 3800 arrow up Berichten op het bedieningspaneelen HP 3000 3600 3800 arrow down Berichten op het bedieningspaneelom een ander formaat of andere soort te markeren en druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom het formaat of de soort te selecteren.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow return Berichten op het bedieningspaneelom terug te gaan naar het vorige formaat of de vorige soort.

Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
LADE X VULLEN <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Als u een andere lade wilt gebruiken, drukt u op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel
Lade X is leeg of is geconfigureerd voor een ander type of ander formaat dan is opgegeven voor de afdruktaak.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom vanuit een andere lade af te drukken. Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
LADE X VULLEN <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Lade X is leeg of is geconfigureerd voor een ander type of ander formaat dan is opgegeven voor de afdruktaak. Er is geen andere lade beschikbaar.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.
of
Raadpleeg Laden configureren voor meer informatie.
LADE XX LEEG <SOORT> <FORMAAT>
wordt afgewisseld met
Klaar
De lade is leeg, maar de huidige afdruktaak heeft deze lade niet nodig.
Vul de lade. Het bericht geeft het soort en formaat aan waar de lade momenteel voor is geconfigureerd.
Logbestand leeg
LOGBESTAND WEERGEVEN is geselecteerd op het bedieningspaneel en het logbestand is leeg.
Geen handeling vereist.
Logbestand wissen
Dit bericht verschijnt tijdens het wissen van het gebeurtenislogboek. Vervolgens keert de printer terug naar het menu SERVICE.
Geen handeling vereist.
Motor draaien
wordt afgewisseld met
Druk op STOP om af te sluiten
De printer test een motor.
Druk op Stop wanneer u deze test wilt stoppen.
Onderbroken
wordt afgewisseld met
Als u wilt terugkeren naar Gereed, drukt u op STOP
Het afdrukken is onderbroken.
Druk op Stop om verder te gaan met afdrukken.
ONDERDEEL AANGETROFFEN DAT NIET VAN HP IS
wordt afgewisseld met
Klaar
De printer heeft vastgesteld dat er een onderdeel is geïnstalleerd dat niet van HP is en HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel(negeren) is ingedrukt.
Wanneer u in de veronderstelling bent dat u benodigdheden van HP hebt aangeschaft, maar dit niet het geval is, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service of reparaties aan de printer als gevolg van het gebruik van benodigdheden die niet van HP zijn, worden niet gedekt door de garantie van HP.
ONDERDEEL GEÏNSTALLEERD DAT NIET VAN HP IS
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Er is een nieuwe printcartridge geïnstalleerd die niet van HP is. Dit bericht wordt weergegeven tot er benodigdheden van HP worden geïnstalleerd of tot u drukt op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel.
Wanneer u in de veronderstelling bent dat u benodigdheden van HP hebt aangeschaft, maar dit niet het geval is, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service of reparaties aan de printer als gevolg van het gebruik van benodigdheden die niet van HP zijn, worden niet gedekt door de garantie van HP.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.
Onjuist
De PIN-code is onjuist.
Neem contact op met de netwerkbeheerder.
ONJUISTE <KLEUREN>CARTRIDGE
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
Er is een kleurencartridge geïnstalleerd in een onjuiste sleuf.
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
of
Raadpleeg Printcartridges vervangen voor meer informatie.
ONJUISTE BENODIGDH.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel voor status
Er zijn twee of meer printcartridges in een onjuiste sleuf geïnstalleerd.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelen vervolgens op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
of
Raadpleeg Onderdelen en benodigdheden vervangen voor meer informatie.
ONJUISTE SOORT IN LADE XX
wordt afgewisseld met
Klaar
De lade is gevuld met een papierformaat dat afwijkt van het formaat waarvoor de lade is geconfigureerd. Het afdrukken kan verdergaan vanuit andere laden, maar niet vanuit deze.
In het menu PAPIERVERWERKING kunt u de lade configureren voor de juiste soort.
ONJUIST FORMAAT IN LADE XX
wordt afgewisseld met
Klaar
De lade is gevuld met een papierformaat dat afwijkt van het formaat waarvoor de lade is geconfigureerd. Het afdrukken kan verdergaan vanuit andere laden, maar niet vanuit deze.
1.

Controleer of de papiergeleiders juist zijn ingesteld.

2.

In het menu PAPIERVERWERKING kunt u de lade configureren voor het juiste formaat.

Onrechtmatig onderdeel in gebruik
wordt afgewisseld met
Klaar
De printer heeft vastgesteld dat er een onderdeel is geïnstalleerd dat niet van HP is en HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel(negeren) is ingedrukt.
Wanneer u in de veronderstelling bent dat u benodigdheden van HP hebt aangeschaft, maar dit niet het geval is, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service of reparaties aan de printer als gevolg van het gebruik van benodigdheden die niet van HP zijn, worden niet gedekt door de garantie van HP.
ONVOLDOENDE GEHEUGEN OM LETTERTYPEN/GEGEVENS TE LADEN
Dit bericht wordt afgewisseld met de naam van het opslagapparaat. Het opslagapparaat heeft niet genoeg geheugen om de lettertypen en andere gegevens te laden.
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelals u wilt doorgaan met afdrukken zonder de gegevens te gebruiken.
Verhoog de hoeveelheid geheugen voor het apparaat om het probleem op te lossen. Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor meer informatie.
ORIGINELE HP-BENODIGDHEDEN ONTWIKKELD VOOR <PROD>
wordt afgewisseld met
Klaar
Dit originele onderdeel van HP is niet ontworpen voor deze printer en wordt niet ondersteund. De printer kan met dit onderdeel afdrukken, maar de afdrukkwaliteit wordt hierdoor wellicht beïnvloed.
Vervang dit onderdeel door een origineel onderdeel van HP dat is ontworpen voor deze printer.
Originele HP-onderdelen geïnstalleerd
Er is een nieuwe printcartridge van HP geïnstalleerd. De printer keert terug naar Klaar na ongeveer 10 seconden.
Geen handeling vereist.
PAPIERBAANSTORING VOORKLEP
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneelvoor Help.
Er is een pagina vastgelopen in de papierbaan.
Open de voorklep en verwijder het vastgelopen papier.
Papierbaan vrijmaken
De printer is vastgelopen of heeft onjuist geplaatst papier gevonden. De printer probeert automatisch om de vastgelopen pagina’s uit te werpen.
Geen handeling vereist.
Papierbaan wordt gecontroleerd
Het apparaat draait de rollen om te kijken of er een papierstoring is.
Geen handeling vereist.
Permanente opslag wordt geïnitialiseerd
Dit bericht verschijnt als de printer is ingeschakeld om te laten zien dat de permanente opslag wordt geïnitialiseerd.
Geen handeling vereist.
PLAATS OF SLUIT LADE XX
Er is een lade open en de printer probeert af te drukken vanuit een andere lade.
Sluit de aangegeven lade zodat het afdrukken kan doorgaan.
Printercontrole
Het apparaat voert een interne test uit.
Geen handeling vereist.
Programma X wordt geladen
wordt afgewisseld met
NIET UITSCHAKELEN
U kunt programma’s en lettertypen in het bestandssysteem van de printer opslaan en in het RAM-geheugen laden wanneer de printer wordt ingeschakeld. Het nummer X is een volgnummer dat aangeeft dat het huidige programma wordt geladen.
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Geen handeling vereist.
RAM-SCHIJF IS BESCHERMD TEGEN SCHRIJVEN
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Het bestandssysteem is beveiligd en er kunnen geen nieuwe bestanden naartoe worden geschreven.
1.

Als u schrijven naar het RAM-geheugen wilt activeren, moet u de schrijfbeveiliging uitschakelen met HP Web Jetadmin.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

Raadpleeg HP Web Jetadmin voor meer informatie.
RAM-SCHIJFOPSLAGBESTANDSYSTEEM IS VOL
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De printer heeft een PJL-opdracht ontvangen waardoor iets in het bestandsysteem opgeslagen moest worden maar de bewerking is mislukt omdat het bestandssysteem vol is.
1.

Gebruik HP Web Jetadmin om bestanden van de RAM-schijf te wissen en probeer het opnieuw.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

Raadpleeg HP Web Jetadmin voor meer informatie.
RAM-SCHIJF X initialiseren
wordt afgewisseld met
NIET UITSCHAKELEN
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De nieuwe RAM-schijf die in sleuf X is geïnstalleerd, wordt geïnitialiseerd.
Geen handeling vereist.
REINIGINGSPAGINA wordt gemaakt…
De printer is bezig met het afdrukken van een reinigingspagina. Als de reinigingspagina is afgedrukt, keert de printer terug naar de status Klaar.
1.

Plaats de reinigingspagina in lade 1.

2.

Druk op Menu.

3.

Selecteer AFDRUKKWALITEIT en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel.

4.

Selecteer REINIGINGSPAGINA VERWERKEN en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel.

SCHIJF REINIGEN X% VOLTOOID
wordt afgewisseld met
NIET UITSCHAKELEN
Het geheugen wordt gereinigd. Dit proces kan een uur duren. Tijdens deze periode kunnen er geen taken worden afgedrukt.
Schakel de printer niet uit. Wacht totdat het proces is voltooid.
De printer start automatisch weer op als het reinigingsproces is voltooid.
SCHIJF REINIGEN X% VOLTOOID
wordt afgewisseld met
NIET UITSCHAKELEN
Het geheugen wordt opgeschoond. Dit proces kan een uur duren. Tijdens deze periode kunnen er geen taken worden afgedrukt.
Schakel de printer niet uit. Wacht totdat het proces is voltooid.
De printer start automatisch weer op als het opschoningsproces is voltooid.
SLECHTE VERBINDING DUPLEXER
wordt afgewisseld met
Als u wilt doorgaan, schakelt u het apparaat uit en weer in
De duplexer is niet juist geïnstalleerd.
Zet de printer uit en weer aan om verder te gaan.
Sluimermodus ingeschakeld
De printer staat in de sluimermodus. Als u op een knop drukt of als er gegevens worden ontvangen, wordt de sluimermodus uitgeschakeld.
Geen handeling vereist. De printer sluit automatisch de sluimermodus af.
SLUIT BOVENKLEP EN VOORKLEP
De bovenklep en de voorklep moeten worden gesloten.
Sluit bovenklep en voorklep
Solenoïde verplaatsen
wordt afgewisseld met
Druk op STOP om af te sluiten
De printer test een solenoïde.
Geen handeling vereist.
STANDAARD BOVENBAK VOL
wordt afgewisseld met
Verwijder alle papier uit bak
De uitvoerbak is vol. Het afdrukken kan verdergaan.
Leeg de uitvoerbak. Het afdrukken wordt automatisch hervat.
STORING IN RAM-SCHIJFEENHEID
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De RAM-schijf werkt niet goed.
1.

Het afdrukken kan verdergaan met taken waarvoor het gebruik van de RAM-schijf niet nodig is.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

STORING IN USB-OPSLAGAPPARAAT
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Het USB-opslagapparaat werkt niet goed.
1.

Het afdrukken kan verdergaan voor taken waarvoor gebruik van het opslagapparaat niet nodig is.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

3.

Als het bericht blijft verschijnen, dient u de printer uit te schakelen, het opslagapparaat te verwijderen en opnieuw te installeren en vervolgens kunt u de printer inschakelen.

4.

Als het bericht aanhoudt, moet u het opslagapparaat vervangen.

Toegang geweigerd MENU’S GEBLOKKEERD
De printerbeheerder heeft het bedieningspaneel vergrendeld. Onder deze omstandigheid kunt u de instellingen van het bedieningspaneel niet wijzigen. Het bericht verdwijnt na een paar seconden en de printer keert terug naar de status Klaar of BEZET.
Neem contact op met de beheerder van de printer als u instellingen wilt veranderen.
TRAY XX OPEN
Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help
wordt afgewisseld met
Klaar
De lade is open, maar het afdrukken kan verdergaan.
Sluit de lade.
TRAY XX OPEN OF LEEG
wordt afgewisseld met
Klaar
De lade is open of leeg, maar de huidige afdruktaak heeft deze lade niet nodig.
Sluit of vul de lade.
Uitvoeren… PAPIERBAANTEST
De printer is bezig met een test van de papierbaan.
Geen handeling vereist.
Upgrade ophalen
Er is een upgrade van de firmware bezig.
Schakel de printer pas uit als deze terugkeert naar de Klaar.
Upgrade opnieuw verzenden
De firmware-upgrade is niet correct.
Probeer de upgrade opnieuw.
Upgrade uitvoeren
Er is een upgrade van de firmware bezig.
Geen handeling vereist. Schakel de printer niet uit.
USB-ACCESSOIREFOUT
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
De printer heeft vastgesteld dat er teveel stroom staat op het USB-opslagaccessoire.
1.

Zet de printer uit.

2.

Verwijder het USB-opslagaccessoire.

3.

Vervang het USB-opslagaccessoire.

4.

Zet de printer aan.

USB-opslag <X> bezig met initialiseren
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
Het USB-opslagapparaat wordt geïnitialiseerd.
Geen handeling vereist.
USB-opslag <X> werkt niet
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
Het USB-opslagapparaat werkt niet.
Vervang het USB-opslagapparaat.
USB-OPSLAGBESTANDSSYSTEEM IS VOL
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
De printer heeft een PJL-opdracht ontvangen waardoor iets in het bestandssysteem opgeslagen moest worden maar de bewerking is niet gelukt omdat het bestandsysteem vol is.
1.

Gebruik HP Web Jetadmin om bestanden van het opslagapparaat te wissen en probeer het opnieuw.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel als u dit bericht van het bedieningspaneel wilt wissen.

Raadpleeg HP Web Jetadmin voor meer informatie.
USB-OPSLAG IS BESCHERMD TEGEN SCHRIJVEN
wordt afgewisseld met
Klaar
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om te wissen
Alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.
Het bestandssysteem is beveiligd en er kunnen geen nieuwe bestanden naartoe worden geschreven.
1.

Als u schrijven naar het opslagapparaat wilt activeren, moet u de schrijfbeveiliging uitschakelen met HP Web Jetadmin.

2.

Zet de printer uit en weer aan om het bericht van het bedieningspaneel te wissen.

Raadpleeg HP Web Jetadmin voor meer informatie.
USB-OPSLAG X VERWIJDERD
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
Het USB-opslagaccessoire werd verwijderd terwijl de printer was ingeschakeld.
1.

Zet de printer uit.

2.

Als u wilt doorgaan met het gebruiken van het USB-opslagaccessoire, dient u deze opnieuw te installeren.

3.

Zet de printer aan.

VERWIJDER ALLE PRINTCARTRIDGES
wordt afgewisseld met
Druk op STOP om af te sluiten
De printer voert een test van een van de componenten uit.
Verwijder alle printcartridges.
Wanneer de diagnose is voltooid, installeert u de printcartridges opnieuw.
VERWIJDER MINIMAAL 1 CARTRIDGE
wordt afgewisseld met
Druk op STOP om af te sluiten
De printer test het uitschakelen van de cartridgecontrole of een van de componenten.
Verwijder een printcartridge.
Wanneer de test is voltooid, installeert u de printcartridge opnieuw.
Verzoek geaccepteerd, een ogenblik geduld
De printer heeft een verzoek geaccepteerd voor het afdrukken van een interne pagina, maar eerst moet de huidige taak nog worden voltooid.
Geen handeling vereist.
VOORRAAD VERVANGEN
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel om verder te gaan
Meerdere benodigdheden zijn bijna op en de instelling VOORRAAD VERVANGEN in SYSTEEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOP BIJNA LEEG.
1.

Druk op Menu en blader door het menu STATUS BENODIGDHDN om te controleren welke benodigdheden moeten worden besteld.

2.

Bestel de benodigdheden.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom verder te gaan met afdrukken.

Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
VOORRAAD VERVANGEN
wordt afgewisseld met
Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneel voor status
Minimaal twee printcartridges zijn leeg en moeten worden vervangen.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom te controleren welke benodigdheden vervangen moeten worden.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 question Berichten op het bedieningspaneel voor Help.

Raadpleeg Onderdelen en benodigdheden vervangen voor meer informatie.
Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
VOORRAAD VERVANGEN
Alleen in zwart
wordt afgewisseld met
Klaar
Minimaal één kleurencartridge is leeg. Het afdrukken kan verdergaan, maar alleen de zwarte cartridge wordt gebruikt.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom te controleren welke benodigdheden moeten worden besteld.

2.

Bestel de aangegeven benodigdheden.

Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
VOORRAAD VERVANGEN
Negeren is actief
wordt afgewisseld met
Klaar
Minimaal één printcartridge is leeg, maar het afdrukken gaat verder. Wellicht treden er problemen met de afdrukkwaliteit op.
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Berichten op het bedieningspaneelom te controleren welke benodigdheden moeten worden besteld.

2.

Bestel de aangegeven benodigdheden.

Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
HP 3000 3600 3800 Berichten op het bedieningspaneel