Pagina’s met printerinformatie gebruiken

Pagina’s met printerinformatie gebruiken


Vanaf het bedieningspaneel van de printer kunt u pagina’s afdrukken die informatie geven over de printer en de huidige configuratie. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de procedures voor het afdrukken van informatiepagina’s.

HP 3000 3600 3800 note Paginas met printerinformatie gebruiken Opmerking

Pagina’s met printerinformatie voor de HP Color LaserJet 3600-serie printer zijn alleen in het Engels beschikbaar.


Beschrijving
De pagina afdrukken
Menustructuur
Hierop worden de menu’s en beschikbare instellingen van het bedieningspaneel weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Als MENUSTRUCTUUR AFDRUKKEN niet gemarkeerd is, druk dan op HP 3000 3600 3800 arrow up Paginas met printerinformatie gebruikenof HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikentotdat het wel gemarkeerd is. Druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

De inhoud van de menustructuur varieert, afhankelijk van de opties die in de printer zijn geïnstalleerd.
Raadpleeg De menu’s op het bedieningspaneel gebruiken voor een complete lijst van de bedieningspaneelopties en mogelijke waarden.
Configuratiepagina
Hierop worden de instellingen van de printer en de geïnstalleerde accessoires weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom CONFIGURATIE AFDRUKKEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

HP 3000 3600 3800 note Paginas met printerinformatie gebruiken Opmerking

Als er een HP Jetdirect-printserver of een optionele harde schijf in de printer is geïnstalleerd, wordt er een extra configuratiepagina afgedrukt met informatie over deze apparaten.

Statuspagina benodigdheden
Hierop wordt het niveau van de toner in de printcartridges weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom STATUSPAGINA BENODIGDH. AFDR. te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

HP 3000 3600 3800 note Paginas met printerinformatie gebruiken Opmerking

Als u niet-originele benodigdheden gebruikt, wordt de resterende levensduur van deze benodigdheden wellicht niet op de statuspagina voor benodigdheden aangegeven. Raadpleeg Niet-originele printcartridges voor meer informatie.

Gebruikspagina (alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printer)
Hierop worden het aantal afgedrukte pagina’s van elk formaat, het aantal enkelzijdig (simplex) en dubbelzijdig (duplex) afgedrukte pagina’s en het gemiddelde dekkingspercentage voor iedere kleur weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom GEBRUIKSGEGEVENS AFDRUKKEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

Demopagina
Hierop wordt een kleurenfoto weergegeven waarmee u de afdrukkwaliteit kunt controleren.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom DEMO AFDRUKKEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

Logboek kleurgebruik
Hierin worden statistieken voor kleurgebruik door de printer weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom LOGBOEK KLEURGEBRUIKTAKEN AFDRUKKEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

Bestandsdirectory (alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printer)
Hierop wordt informatie over alle geïnstalleerde apparaten voor massaopslag weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom BESTANDSDIRECTORY AFDRUKKEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

HP 3000 3600 3800 note Paginas met printerinformatie gebruiken Opmerking

Deze optie wordt niet weergegeven als er geen apparaten voor massaopslag zijn geïnstalleerd.

PCL- of PS-lettertypenlijst (alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
Hierop worden de op dit moment op de printer geïnstalleerde lettertypen weergegeven.
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom INFORMATIE te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Paginas met printerinformatie gebruikenom PCL-LETTERTYPENOVERZICHT AFDRUK. of PS-LETTERTYPENOVERZICHT AFDRUK. te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Paginas met printerinformatie gebruiken.

HP 3000 3600 3800 note Paginas met printerinformatie gebruiken Opmerking

U kunt op de lettertypenlijsten ook zien welke lettertypen zijn opgeslagen op een optionele harde schijf of flash-DIMM.

HP 3000 3600 3800 Pagina’s met printerinformatie gebruiken